UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia systému OBERON December/2017

verzia_oberon_thumb_transDňa 20.12.2017 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2017. V nasledujúcich riadkoch sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii November/2017.

 

Účtovníctvo

  • Evidencia DPH – bol upravený kontrolný výkaz DPH pri type DPH Evidencia podľa § 69 odst.12 – ak ide o dobropis bez DPH (storno služieb do zahraničia), program ho zaradí do sekcie C1.
  • Faktúra v poľskom jazyku – pribudla poľština pre nasledujúce tlačové výstupy: faktúra, dodací list, objednávka prijatá (ponuka), rezervácia ubytovania a hotelový účet. Na použitie tohto jazyka je potrebné pomocou Správcu doplnkov uvedený jazyk doinštalovať.

Skladová evidencia

  • Tlač etikiet a cenoviek – v evidencii skladových kariet bola zásadne zrýchlená tlač etikiet a cenoviek. Úprava je viditeľná najmä pri väčšom počte skladových kariet (cca viac ako 30 tisíc).
  • Aktualizácia po sieti – v zozname skladových kariet pribudla automatická aktualizácia hodnôt v zozname, t. j. ak pozmenil údaje iný používateľ v sieti, zoznam hodnôt sa automaticky aktualizuje (pôvodne na načítanie aktuálnych údajov bolo potrebné stlačiť F5) .
  • Oprava šablón – bol odstránený problém pri uplatnení šablóny na skladovej karte. V niektorých prípadoch nastavenia cenotvorby dochádzalo k neželanému prepočtu ceny.

Pokladnica OBERON

  • Platobné (bankové) terminály – pribudla podpora platobných (bankových) terminálov. Pri úhrade dokladu platobnou kartou pokladnica zasiela do platobného terminálu výšku uhrádzanej sumy, platobný terminál vykoná finančnú transakciu a spätne informuje pokladnicu o vykonaní (resp. nevykonaní) platby. Viac informácií je možné získať v téme Platobné (bankové) terminály. 
  • Bonovacie tlačiarne – pribudla možnosť tlače objednávok jedál alebo nápojov aj v grafickom režime (pôvodne to bolo možné len v textovom). Výhodou grafického režimu je možnosť si upraviť objednávku podľa vlastných požiadaviek. Taktiež pribudla možnosť tlače objednávkového čísla pre zákazníka – to môžu využiť napr. fast foody, keď si zákazník po zaplatení prevezme číslo objednávky a ďalej čaká na prípravu daného jedla. S využitím systému bonovacích monitorov je možné jednoducho vytvoriť vyvolávací systém.

CRM

  • Servisný list (prázdne tlačivo) –Evidencii reklamácií a servisu pribudol nový tlačový výstup Servisný list (prázdne tlačivo).
  • Vyhľadanie výrobného čísla – pri pridávaní nového záznamu do evidencie reklamácií a servisu je možné zadať výrobné číslo reklamovaného tovaru a program vyhľadá všetky doklady, v ktorých sa nachádza (faktúry, príjemky, výdajky, pokladničné doklady, evidencia výrobných čísiel, predchádzajúce reklamácie atď.). Vyhľadanie sa vykonáva tak vo vrchných a spodných textoch dokladov, ako aj v poznámkach pri položkách dokladov. Ak je vyhľadávanie úspešné, používateľ si môže ihneď zobraziť pôvodné doklady, kde bol tovar s daným výrobným číslom zakúpený i predaný.

 


Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB