Nová verzia OBERON-u Marec/2018 SP2

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 07.05.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2018 SP2. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2017.

 

Hotelová recepcia

 • Channel Manager Beds24 – bol odstránený problém pri komunikácii manažérom rezervačných kanálov Beds24.com. Na strane Beds24.com došlo k úprave komunikácie – zmenil sa spôsob šifrovania.

Dňa 25.04.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2018 SP1. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2018.

Skladová evidencia

 • Internetový obchod Prestashop – bol odstránený problém pri sťahovaní objednávok z internetového obchodu. Problém vznikol v predchádzajúcej verzii a vyskytuje sa len vtedy, ak Prestashop používa iný ako štandardný prefix názvov databázových tabuliek. Zároveň touto verziou pribudli ďalšie možnosti exportu a importu údajov s týmto internetovým obchodom.

Účtovníctvo

 • Účtovná závierka v cudzom jazyku – účtovné výkazy Súvaha a Výsledovka sa dajú zostaviť aj v anglickom a nemeckom jazyku. Pre korektný preklad je potrebné aktualizovať jazykové súbory (pomocou Správcu doplnkov).
 • Účtovanie faktúr  – bol odstránený problém s centovými rozdielmi pri účtovaní prijatých skladových faktúr, ktorých suma bola manuálne upravená.

Skladová evidencia

 • Graf Časová analýza predaja – v evidencii Pokladničné doklady (doklady z Pokladnice OBERON) pribudol nový graf. Zobrazuje tržby a počet dokladov (zákazníkov) v členení po hodinách v rámci dňa. Graf sa dá zostaviť za ľubovolné obdobie s možnosťou výberu pracovných dní, sobôt a nedieľ.
 • Zrýchlená práca s obrázkami – bola zrýchlená práca s obrázkami na skladových kartách – zrýchlenie sa prejavuje najmä pri ich väčšom počte (niekoľko tisíc obrázkov).

Mzdy a dochádzka

 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – bol aktualizovaný tlačový výstup Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov pre podporu nového tlačiva vo formáte PDF.
 • 13. a 14. plat – pribudli nové mzdové zložky pre vyplatenie 13 a 14 platu (platí od 05/2018).
 • Ročné zúčtovanie dane – bol odstránený problém pri použití výkazu, ak bola na počítači zmenená veľkosť DPI (viac ako 100%).

Pokladnica OBERON

 • Fiškálna tlačiareň FiskalPro – bola vylepšená komunikácia a ošetrené ďalšie chybové stavy, napr. detekcia ukončenia pásky, tlač názvu varianty.
 • Fiškálna tlačiareň Custom Cube – ošetrenie chybového stavu ukončenia pásky.

Hotelová recepcia

 • Status Channel Managera – v grafickom prehľade izieb pribudlo zobrazenie stavu manažéra rezervačných kanálov – kedykoľvek môže byť spustený na inom počítači v sieti, prípadný problém je možné jednoducho zistiť.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Evidencia zápočtov

Mobilný čašník LUKUL

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

ASTON - príjemky/výdajky

Registratúra

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close