Nová verzia OBERON-u Marec/2018 SP2

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 07.05.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2018 SP2. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2017.

 

Hotelová recepcia

 • Channel Manager Beds24 – bol odstránený problém pri komunikácii manažérom rezervačných kanálov Beds24.com. Na strane Beds24.com došlo k úprave komunikácie – zmenil sa spôsob šifrovania.

Dňa 25.04.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2018 SP1. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2018.

Skladová evidencia

 • Internetový obchod Prestashop – bol odstránený problém pri sťahovaní objednávok z internetového obchodu. Problém vznikol v predchádzajúcej verzii a vyskytuje sa len vtedy, ak Prestashop používa iný ako štandardný prefix názvov databázových tabuliek. Zároveň touto verziou pribudli ďalšie možnosti exportu a importu údajov s týmto internetovým obchodom.

Účtovníctvo

 • Účtovná závierka v cudzom jazyku – účtovné výkazy Súvaha a Výsledovka sa dajú zostaviť aj v anglickom a nemeckom jazyku. Pre korektný preklad je potrebné aktualizovať jazykové súbory (pomocou Správcu doplnkov).
 • Účtovanie faktúr  – bol odstránený problém s centovými rozdielmi pri účtovaní prijatých skladových faktúr, ktorých suma bola manuálne upravená.

Skladová evidencia

 • Graf Časová analýza predaja – v evidencii Pokladničné doklady (doklady z Pokladnice OBERON) pribudol nový graf. Zobrazuje tržby a počet dokladov (zákazníkov) v členení po hodinách v rámci dňa. Graf sa dá zostaviť za ľubovolné obdobie s možnosťou výberu pracovných dní, sobôt a nedieľ.
 • Zrýchlená práca s obrázkami – bola zrýchlená práca s obrázkami na skladových kartách – zrýchlenie sa prejavuje najmä pri ich väčšom počte (niekoľko tisíc obrázkov).

Mzdy a dochádzka

 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – bol aktualizovaný tlačový výstup Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov pre podporu nového tlačiva vo formáte PDF.
 • 13. a 14. plat – pribudli nové mzdové zložky pre vyplatenie 13 a 14 platu (platí od 05/2018).
 • Ročné zúčtovanie dane – bol odstránený problém pri použití výkazu, ak bola na počítači zmenená veľkosť DPI (viac ako 100%).

Pokladnica OBERON

 • Fiškálna tlačiareň FiskalPro – bola vylepšená komunikácia a ošetrené ďalšie chybové stavy, napr. detekcia ukončenia pásky, tlač názvu varianty.
 • Fiškálna tlačiareň Custom Cube – ošetrenie chybového stavu ukončenia pásky.

Hotelová recepcia

 • Status Channel Managera – v grafickom prehľade izieb pribudlo zobrazenie stavu manažéra rezervačných kanálov – kedykoľvek môže byť spustený na inom počítači v sieti, prípadný problém je možné jednoducho zistiť.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB