Nová verzia systému OBERON November/2017

verzia_oberon_thumb_transDňa 29.11.2017 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením November/2017. V nasledujúcich riadkoch sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii August/2017.

 

OBERON

 • Ťarchopis – vo fakturácii pribudol nový typ dokladu Ťarchopis – opravný doklad, ak je potrebné opraviť základ dane napr. z dôvodu zvýšenia pôvodne fakturovanej ceny tovaru alebo služby. Na rozdiel od bežnej faktúry sa do kontrolného výkazu DPH uvádza aj číslo pôvodného dokladu (ktorý sa navyšuje).

Skladová evidencia

 • Veľkoobchodný cenník – pribudla možnosť zvoliť obchodného partnera a zobraziť v cenníku jeho akciové (zmluvné) ceny z rozšírenej cenotvorby.
 • Objednávky prijaté – pribudla možnosť hromadného importu objednávok vo formáte XML.
 • Internetový obchod Grandus – pribudla podpora komunikácie s internetovým obchodom Grandus – momentálne je podporované sťahovanie objednávok.
 • Internetový obchod Prestashop – bolo vykonaných množstvo drobných zmien a vylepšení.
 • OBERON pre PDA – v aplikácii pre PDA zariadenia pribudla možnosť vytvoriť on-line výdajku, ako aj príjemku.

Pokladnica OBERON

 • Systém bonovacích monitorov – v reštauračných prevádzkach je možné okrem tlače objednávok na bonovacích tlačiarňach využiť možnosť zobrazovania objednaných jedál a nápojov na veľkom displeji. Systém pracuje vo viacerých režimoch a okrem bežných reštaurácií je vhodný aj pre prevádzky s rýchlym občerstvením (fast food). Viac informácií v téme Systém bonovacích monitorov.
 • Obrázky v režime Fast food – boli zmenené obrázky skupín jedál a nápojov z dôvodu ich zväčšovania pri zmene DPI obrazovky.
 • Kniha tržieb – pribudla možnosť exportovať a importovať denné uzávierky (tzv. transport údajov) zo vzdialených prevádzok.
 • Pokladnice Elcom Euro 150TE, 50 Mini – lepšie ošetrenie stavu pri minutí papiera.
 • Fiškálna tlačiareň FiskalPro – bol odstránený problém pri storne úhrady faktúry.

CRM

 • Evidencia reklamácií a servisu – pribudla nová kniha na evidenciu reklamácií, predzáručného, záručného a pozáručného servisu. Pri reklamácii alebo servise je možné evidovať udalosti, napr. zaslanie do externého servisu, oznámenie o vybavení a pod. K danému záznamu je možné evidovať položky na vyúčtovanie, a to v členení podľa toho, či ich zákazník platí, alebo nie, prípadne členiť vyúčtovanie na materiál, prácu a dopravu.

Mzdy a dochádzka

 • Dovolenka – bola odstránená chyba pri započítaní preplatenej dovolenky v dennej uzávierke a zobrazení v prehľade dovolenky.
 • Výpočet trojmesačného priemeru – oprava chyby pri trojmesačnom priemere, program nezapočítal pri časovo rozlíšených odmenách (polročné, ročné) alikvótnu časť.

Hotelová recepcia

 • Manažér rezervačných kanálov Beds24 – testovacia prevádzka prepojenia s rezervačnými portálmi (napr. Booking.com, Hotel.de, Expedia …) pomocou manažéra rezervačných kanálov Channel Manager Beds24 bola úspešne ukončená. Viac informácií o prepojení je možné získať v téme Všeobecne o manažéri rezervačných kanálov (Channel Manager).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB