Nová verzia OBERON-u September/2018 SP1

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 29.10.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením September/2018 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii August/2018.

 

Mzdy a personalistika

 • Sviatok 30.10.2018 – do mzdového kalendára bol doplnený sviatok pre deň 30.10.2018.

Sklad

 • Precenenie dokladu – bol odstránený problém v sprievodcovi Precenenie dokladu (chyba sa vyskytovala len v predchádzajúcej verzii).

Pokladnica OBERON

 • FiskalPro – bola upravená a vylepšená komunikácia (odstránený špecifický problém pri dennej uzávierke).

Dňa 01.10.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením September/2018. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii August/2018.

Účtovníctvo

 • Hospodárky rok – pribudla podpora účtovného obdobia iného, ako je kalendárny rok. Pri účtovaní a evidovaní dokladov OBERON štandardne používa kalendárny účtovný rok, avšak od tejto verzie umožňuje používať aj hospodársky (fiškálny) rok – viac informácií je možné získať v téme Hospodársky rok.

Skladová evidencia

 • Kontaktné údaje v objednávke – vo formulári Objednávka prijatá (prípadne Ponuka) pribudli nové polia s kontaktnými informáciami o odberateľovi – e-mail, telefón, poznámka. Bola upravená komunikácia s internetovým obchodom Prestashop tak, aby kontaktné údaje boli v nových poliach (pôvodne len ako text pred položkami). Taktiež boli upravené XML štruktúry objednávky – ak používate import objednávok z iných systémov, odporúčame upraviť XML alebo transformačné šablóny.
 • Rozšírená cenotvorba a zobrazenie zľavy – v pravidle rozšírenej cenotvorby pribudlo nové nastavenie Na položke dokladu uvádzať výšku zľavy v percentách. Na položke dokladu (faktúra, výdajka, ponuka, pokladnica) bude možné zobrazovať výšku zľavy v percentách, a to aj vtedy, ak z hľadiska pravidla rozšírenej cenotvorby nie je predajná cena vypočítaná priamou zľavou v percentách. Takáto cena býva najčastejšie zadaná priamo, prípadne vypočítaná inak ako bežná zľava, napr. spravidla ide o letákové akcie, zmluvné ceny a pod. Ako referenčná cena na výpočet zľavy sa používajú ceny na skladovej karte. Zobrazovaná zľava sa môže počítať z jednej z cenových hladín, prípadne z najvyššej predajnej ceny.
 • Zľava v skladových pohyboch – v evidencii Skladové pohyby pribudli stĺpce Zľava [%] a Cena bez zľavy. Tým je možné vyhodnotiť predaj a poskytnuté zľavy.
 • Precenenie dokladu – pribudla možnosť precenenia dokladu, a to buď priameho zvýšenia alebo zníženia už zadanej zľavy, napr. na doklade je zľava 5 %, v prípade platby v hotovosti môže byť poskytnutá ďalšia zľava vo výške 2 % – pri precenení sa automaticky zvýši zľava z 5 na 7 percent. Položky, ktoré sú bez zľavy, zostanú v tomto prípade bez zmeny.
 • Vyskladnenie variantu – vo výdajkách pribudla funkcia automatického hromadného vyskladnenia všetkých variantov danej skladovej karty. Program hromadne vyskladní všetky varianty, ak zostatkové množstvo po výdaji bude nulové (vyskladňuje sa celá položka).
 • Doplnený stĺpec Suma bez DPH – v dokladových evidenciách ako faktúry, objednávky, výdajky alebo príjemky bol doplnený stĺpec s celkovou sumou bez DPH.

Pokladnica OBERON

 • Tlač priebežného účtu – tlač priebežného účtu bola rozšírená o obchodného partnera.

CRM

 • Evidencia reklamácií a servisu – pribudla možnosť pracovať s reklamáciami aj mimo aktuálneho spracovávaného obdobia (úprava, zmena stavu). Nový záznam sa však dá zapísať len v aktuálnom spracovávanom období.

Mzdy a dochádzka

 • Pracovný kalendár – upravené generovanie príchodu pri neskoršom príchode Služobne, upravené generovanie prestávky v práci. Zároveň bolo upravené generovanie pracovného plánu, kde sa ihneď generujú aj neprítomnosti zadané v danom okamihu pri pracovnom pomere. V pracovnom kalendári boli upravené tlačové výstupy.

Hotelová recepcia

 • Manažér rezervačných kanálov Availpro – bol odstránený problém pri komunikácii s týmto manažérom rezervačných kanálov.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť