Nové Mzdy už k dispozícii

Od verzie November/2016 je v OBERON-e dostupný nový modul s názvom Mzdy a dochádzka. Plne nahradzuje doteraz používaný program Mzdy a personalistika, ktorý bol už technologicky zastaralý. Pôvodný program riešil problematiku miezd, nový modul bude riešiť aj ďalšiu oblasť a to evidenciu dochádzky pracovníkov.

Modul na spracovanie miezd už nie je samostatný program, ale je integrovaný priamo v OBERON-e. Mzdové údaje sa nachádzajú v tej istej databáze ako účtovníctvo (doteraz samostatná databáza MDB), pričom prístup k citlivým údajom mzdového účtovníctva je možné obmedziť právami používateľov.

wages_processingwages

Najdôležitejšie novinky a zmeny

  • jeden pracovník môže mať viac pracovných pomerov – personálne údaje sa evidujú v evidencii Pracovníci, údaje o mzdových sadzbách v evidencii Pracovné pomery.
  • pri tvorbe mzdy možnosť zadávať neobmedzený počet mzdových zložiek– mzdové zložky sa zadávajú ako položky dokladu (napr. faktúry), pričom každá položka má svoje číslo predkontácie (ako v účtovníctve). Zadávanie špeciálnych zložiek mzdy je jednoduchšie – rôzne zdaňované príjmy, polročné a ročné odmeny, neobmedzené množstvo príplatkov a podobne.
  • evidencia neprítomností – vylúčiteľné doby, nemocenské dávky, náhrady miezd boli spojené do evidencie Neprítomnosti. Tu sa eviduje čas, kedy pracovník mal pracovať, avšak nepracoval, napr. aj dovolenka , čerpanie náhradného voľna a podobne.

Výplatná páska s grafom

Ďalšie zaujímavé novinky

  • mesačná uzávierka miezd – po ukončení spracovania miezd za daný mesiac bolo potrebné vykonať veľmi veľa úkonov – tie sú teraz zlúčené do uzávierky. Hromadne generuje tlačové výstupy (do súborov typu PDF), pričom sa môžu ihneď aj vytlačiť, generuje príkazy k úhrade, generuje súbory pre internebanking, generuje exporty do štátnych inštitúcií atď. V prípade potreby je možné samozrejme uzávierku aj zrušiť a opraviť niektorú mzdu.
  • evidencia čerpania dovolenky a náhradného voľna – pribudla prehľadná evidencia, pri náhradnom voľne jeho tvorba ako aj čerpanie
  • na výplatnej pásky pribudla položka Vaša mzda – zamestnávatelia vedia, že odvodové a daňové zaťaženie je na Slovensku pomerne vysoké. Pracovníci (zamestnanci) o tom vedia už oveľa menej, preto sa na výplatnú pásku (výplatný list) uvádza aj cena práce pod pojmom Vaša mzda – ďalej sú uvedené spolu všetky odvody ako aj dane (uvádza sa aj percentuálne daňové a odvodové zaťaženie).
  • výplatná páska – výplatnú pásku je možné tlačiť aj v podrobnom formáte so všetkými mzdový zložkami (tzv. Výplatný list), prípadne aj Výplatný list s grafom daňového a odvodového zaťaženia.
  • evidencia Tlačivá (v personalistike) – evidencia rôznych dokumentov, ktoré sa vzťahujú k pracovníkovi (napr. pracovná zmluva, dohoda o hmotnej zodpovednosti a pod.) bola zásadne vylepšená. Bola vytvorená nová samostatná evidencia Dokumenty a výkazy pracovníkov, kde sa nachádzajú všetky evidované dokumenty všetkých pracovníkov. Tu je možné ľahko dokumenty kopírovať, napr. dodatok k pracovnej zmluve vytvoriť pre všetkých pracovníkov. K danému dokumentu je možné pripojiť prílohu, napr. elektronicky podpísaný dokument, prípadne oskenovaný dokument.
wages_monthlyreportwages

Mesačná uzávierka

Prechod z pôvodného programu

Nový modul pre spracovanie miezd používa pre uloženie údajov databázu OBERON-u – teda nie samostatnú databázu ako pôvodné mzdy. Z tohto dôvodu je potrebné pri prechode do nového OBERON-u vykonať import údajov z pôvodnej databázy. Import je možné vykonať pomocou sprievodcu Import údajov z programu Mzdy a personalistika, ktorý je dostupný v ponuke Mzdy. Ak sa ponuka Mzdy nezobrazuje v hlavnom okne OBERON-u, je potrebné v nastaveniach programu povoliť modul Mzdy a dochádzka.

Momentálne je modul Mzdy a dochádzka vo verzii Beta, t.j. ešte nie sú dostupné všetky funkcie, ktoré budú vo finálnej verzii (napr. pracovné pomery s nepravidelnou výplatou príjmu). Taktiež sa môžu vyskytnúť určité nedokonalosti, ktorým sa dá len veľmi ťažko vyhnúť – vývoj mzdového programu je vďaka komplikovanej a často meniacej sa legislatíve pomerne zložitý a náročný na testovanie. Napriek tomu je možné na tejto verzii mzdy za daný mesiac spracovať – doporučujeme ich však použiť najmä v menších firmách (do cca 5 pracovníkov), nakoľko mzdy sa dajú jednoduchšie skontrolovať.

wages_importfrommzdy

Import údajov z programu Mzdy a personalistika

Viac informácií o prechode na nové mzdy je možné získať v Pomocníkovi v téme Import údajov z programu Mzdy a personalistika.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Vylepšenie práce s vratnými obalmi

Automatické overenie bankových účtov dodávateľa

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť