Nový rok 2021

Vážení používatelia,

je tu začiatok nového roku 2021. Pri tejto príležitosti nám dovoľte zaželať Vám, aby tento nový rok bol pre Vás v každom smere lepším ako ten predchádzajúci. Zároveň sa nám pri tejto príležitosti dovoľte obzrieť aj za starým rokom, ktorý pre mnohých z Vás bol nesmierne náročný a spôsobil Vám nemalé starosti.

Veľký počet z Vás totiž tvrdo zasiahla koronakríza, ktorá aj na prahu tohto nového roku stále pretrváva, a napriek nádeji na priaznivejší vývoj v najbližšej budúcnosti stále ťažko dolieha na mnohých z Vás.

V reakcii na vypuknutie pandémie nákazy COVID-19 sme od marca 2020 publikovali sériu článkov, v ktorých sme sa snažili reflektovať na novú situáciu tak, aby mala čo najmenší dopad na predchádzajúcu spoluprácu s našimi používateľmi.

V prvom kroku sme sa chceli zachovať zodpovedne, preto sme z dôvodu prevencie vytvorili podmienky na prácu našich pracovníkov z domu (tzv. homeoffice). Tomu sme prispôsobili aj formu poskytovania školení, a to na diaľku (spravidla cez telefón). Noví, ale aj starší používatelia tak nezostali bez potrebnej podpory – či už v rámci telefonického centra podpory, formou vzdialenej pomoci alebo prispôsobenej formy on-line školení. Našim požívateľom sme zároveň ponúkli pomoc pri prechode na prácu z domu aj v ich firmách, aby dopady koronakrízy na nich doľahli čo najmiernejšie.

Okrem promptného reagovania na súvisiace legislatívne zmeny (podmienky nároku na ošetrovné a nemocenské, zmeny týkajúce sa náhrady mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a odmeňovania za sviatok počas mimoriadnej situácie atď.) a ich zapracovania do systému OBERON sme veľkú časť úsilia venovali skvalitneniu prepojenia OBERON-u s internetovými obchodmi. V tejto súvislosti sme pre Vás pripravili článok s informáciami, ako prepojiť systém OBERON s internetovým obchodom. Chceli sme tak pomôcť predovšetkým tým z Vás, ktorí museli zatvoriť svoje kamenné predajne a rozhodli sa implementovať on-line e-shopové riešenie.

Na jednoduchú tvorbu objednávok prepravy pre kuriérov a prípravu tovaru na expedíciu v prípade jeho doručovania vlastnou dopravou sme odporúčali treťostranovú aplikáciu Chameleoon prepojenú so systémom OBERON.

Z ďalších implementovaných funkcionalít spomeňme už len Hotel on-line check-in, ktorej cieľom je aj v súvislosti s koronakrízou minimalizovať čas hostí strávený na recepcii ubytovacích zariadení a umožniť im významnú časť úkonov spojených s ubytovaním zvládnuť vo vlastnej réžii.

Toto všetko by sme však nedokázali bez Vašej priazne a podpory. Dovoľte sa nám preto úprimne poďakovať za Vašu spoluprácu počas celého predchádzajúceho roku. Zvlášť si ceníme Vaše postrehy, ale aj návrhy na vylepšenia, ktoré ste nám v rámci spätnej väzby zasielali. Svedčia len o jednom – že so systémom OBERON pracujete a záleží Vám na tom, aby z neho rástol kvalitný a pokiaľ možno čo najuniverzálnejší produkt.

Aj vďaka tejto Vašej priazni by sme chceli vyjadriť nádej, že nový rok 2021 prinesie väčší počet krajších a radostnejších dní. Chceme Vás uistiť, že aj v nasledujúcich mesiacoch budeme stáť pri Vás.

S pozdravom

Tím EXALOGIC

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB