UPOZORNENIE: Chybná aktualizácia systému Windows 11 na verziu verziu 22H2 - prosíme neaktualizovať! Viac informácií získate po kliknutí na tento oznam.   

Nový rok 2021

Vážení používatelia,

je tu začiatok nového roku 2021. Pri tejto príležitosti nám dovoľte zaželať Vám, aby tento nový rok bol pre Vás v každom smere lepším ako ten predchádzajúci. Zároveň sa nám pri tejto príležitosti dovoľte obzrieť aj za starým rokom, ktorý pre mnohých z Vás bol nesmierne náročný a spôsobil Vám nemalé starosti.

Veľký počet z Vás totiž tvrdo zasiahla koronakríza, ktorá aj na prahu tohto nového roku stále pretrváva, a napriek nádeji na priaznivejší vývoj v najbližšej budúcnosti stále ťažko dolieha na mnohých z Vás.

V reakcii na vypuknutie pandémie nákazy COVID-19 sme od marca 2020 publikovali sériu článkov, v ktorých sme sa snažili reflektovať na novú situáciu tak, aby mala čo najmenší dopad na predchádzajúcu spoluprácu s našimi používateľmi.

V prvom kroku sme sa chceli zachovať zodpovedne, preto sme z dôvodu prevencie vytvorili podmienky na prácu našich pracovníkov z domu (tzv. homeoffice). Tomu sme prispôsobili aj formu poskytovania školení, a to na diaľku (spravidla cez telefón). Noví, ale aj starší používatelia tak nezostali bez potrebnej podpory – či už v rámci telefonického centra podpory, formou vzdialenej pomoci alebo prispôsobenej formy on-line školení. Našim požívateľom sme zároveň ponúkli pomoc pri prechode na prácu z domu aj v ich firmách, aby dopady koronakrízy na nich doľahli čo najmiernejšie.

Okrem promptného reagovania na súvisiace legislatívne zmeny (podmienky nároku na ošetrovné a nemocenské, zmeny týkajúce sa náhrady mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a odmeňovania za sviatok počas mimoriadnej situácie atď.) a ich zapracovania do systému OBERON sme veľkú časť úsilia venovali skvalitneniu prepojenia OBERON-u s internetovými obchodmi. V tejto súvislosti sme pre Vás pripravili článok s informáciami, ako prepojiť systém OBERON s internetovým obchodom. Chceli sme tak pomôcť predovšetkým tým z Vás, ktorí museli zatvoriť svoje kamenné predajne a rozhodli sa implementovať on-line e-shopové riešenie.

Na jednoduchú tvorbu objednávok prepravy pre kuriérov a prípravu tovaru na expedíciu v prípade jeho doručovania vlastnou dopravou sme odporúčali treťostranovú aplikáciu Chameleoon prepojenú so systémom OBERON.

Z ďalších implementovaných funkcionalít spomeňme už len Hotel on-line check-in, ktorej cieľom je aj v súvislosti s koronakrízou minimalizovať čas hostí strávený na recepcii ubytovacích zariadení a umožniť im významnú časť úkonov spojených s ubytovaním zvládnuť vo vlastnej réžii.

Toto všetko by sme však nedokázali bez Vašej priazne a podpory. Dovoľte sa nám preto úprimne poďakovať za Vašu spoluprácu počas celého predchádzajúceho roku. Zvlášť si ceníme Vaše postrehy, ale aj návrhy na vylepšenia, ktoré ste nám v rámci spätnej väzby zasielali. Svedčia len o jednom – že so systémom OBERON pracujete a záleží Vám na tom, aby z neho rástol kvalitný a pokiaľ možno čo najuniverzálnejší produkt.

Aj vďaka tejto Vašej priazni by sme chceli vyjadriť nádej, že nový rok 2021 prinesie väčší počet krajších a radostnejších dní. Chceme Vás uistiť, že aj v nasledujúcich mesiacoch budeme stáť pri Vás.

S pozdravom

Tím EXALOGIC

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Nový ASTON - mobilná aplikácia pre sklad

Hotelová recepcia - balíky služieb

OBERON Automation Center

Implementácia API rozhrania pre Fio banku

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku