Video on-line kurzy zdarma - pracujte so softvérom OBERON - Agenda firmy čo najefektívnejšie.

OBERON – Účtovanie zo základu DPH pri sadzbe 10% a 20%

Formulár v účtovnom a peňažnom denníku pre zadávanie účtovného zápisu – polia pre zadanie základu DPH a sadzby DPH. OBERON vykonáva prepočet DPH na doklade a umožňuje tak jednoduchšie zadávanie dokladov, u ktorých sú dve sadzby DPH (aj vyššia a aj nižšia).