OBERON Web rezervačný formulár

hotel-online-rezervacny-formular-160209

Všeobecne o rezervačnom formulári

V systéme OBERON existuje možnosť vytvoriť rezervačný formulár ubytovania na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia. Prepojenie internetovej stránky ubytovacieho zariadenia s modulom Hotelová recepcia je realizované on-line, čím sa minimalizuje riziko duplicitnej rezervácie (prebukovania).

Výhody on-line rezervačného formulára

 • rezervácia alebo dopyt sa automaticky zobrazí v grafickom prehľade izieb
 • možnosť rezervácie podľa typu izby prípadne rezervácia konkrétnej izby
 • možnosť rezervácie viacerých izieb
 • pri skupinovej rezervácii presný rozpis osôb na izbách a vek detí
 • pri typoch izieb systém automaticky priradí najvhodnejšie izby (podľa obsadenosti a nadväznosti na iné pobyty)
 • overenie dostupnosti voľných izieb v danom termíne
 • on-line výpočet ceny za ubytovanie

Implementácia rezervačného formulára

Rezervačný formulár je možné priamo implementovať do webovej stránky týmito spôsobmi:

 • implementácia JavaScript kódu priamo do webej stránky - profesionálne riešenie s možnosťami úpravy správania sa formulára podľa potrieb a požiadaviek ubytovacieho zariadenia (implementácia je náročnejšia, zvládne ju len webový vývojár);
 • vložením odkazu IFrame do webovej stránky - jednoduchá implementácia, avšak obmedzená možnosť úpravy. Farebná schéma sa dá nastaviť priamo v súbore frm_Reservation.html. Bližšie informácie v téme Hotelová recepcia - on-line rezervačný formulár;
 • inštaláciou pluginu OBERON – Hotel reservation priamo do systému WordPress - jednoduchá inštalácia pluginu. Bližšie informácie v téme Inštalácia on-line rezervačného formulára pre WordPress.

Cena

Prepojenie internetovej stránky ubytovania so systémom OBERON je súčasťou bežnej licencie, takže prevádzka rezervačného formulára pre ubytovacie zariadenie neznamená žiadne dodatočné náklady.

Informácie pre vývojárov

Samotné prepojenie je realizované pomocou webových služieb.

Webová služba je hosťovaná v programe OBERON Center. Komunikácia so službou prebieha štandardne pomocou protokolu SOAP, prípadne z JavaScriptu internetovej stránky pomocou JSON štruktúr.

Rezervačný formulár sa nachádza aj vo webovej aplikácii OBERON Web, prípadne je k dispozícii aj samostatná ukážka HTML stránky s JavaScript programovým kódom. Uvedený príklad je po úprave CSS štýlov možné implementovať priamo do internetovej stránky ubytovacieho zariadenia tak, aby vzhľad formulára korešpondoval s celkovým vzhľadom stránky. Zdrojové kódy formulára je možné stiahnuť v sekcii na stiahnutie.

Implementáca rezervačného formulára do internetovej stránky pomocou IFrame

// Funkcia na zmenu veľkosti stránky podľa rezervačného formulára
<script>
function resizeParentIframe() {
  var par = window.parent;
  if (!par || !_self.defaults.parentIframeID) return;
  setTimeout(function () {
    var target = par.postMessage ? par : (par.document.postMessage ? par.document : undefined);
    if (typeof target != "undefined" && document.body.scrollHeight) {
      var container = $(".main");
      var data = { event: "resizeIframe", height: container.height() };
      target.postMessage(data, "*");
    }
  }, 1000); //čas vyvolania udalosti musí byť dosť dlhý aby sa vykonala po plnom vyrolovaní zoznamu izieb rezervácie
}
</script>

// Rezervačný formulár volaný pomocou IFrame
<p>
<iframe align="middle" frameborder="0" height="700" id="ID_IFrame" scrolling="no" src="http://webserver.sk:25561/html?c=hotel_BaseForm_ReservationAccommodation" width="700"></iframe>
</p>