eKasa tlačiarne

Výrobca PPEKK a CHDÚ: EXALOGIC, s. r. o.
Výrobca PPEKK a CHDÚ: ELCOM, s. r. o.
Výrobca PPEKK a CHDÚ: BOWA, s. r. o.
Výrobca PPEKK a CHDÚ: BOWA, s. r. o.
Výrobca PPEKK a CHDÚ: BOWA, s. r. o.
Výrobca PPEKK a CHDÚ: BOWA, s. r. o.
Výrobca PPEKK: A3 Soft, s. r. o. Výrobca CHDÚ: CHDÚ, s. r. o.
Výrobca PPEKK: S.A., s. r. o. Výrobca CHDÚ: CHDU, s. r. o.
Výrobca: ELCOM, s. r. o. Spôsob pripojenia: USB
Výrobca: ELCOM, s. r. o. Spôsob pripojenia: USB, LAN (Flexy Plus)