XTIOT XTZ62x

Čítačka dokladov a snímač čiarových kódov

Načítavajte údaje o hosťoch z občianskych preukazov, pasov a víz do modulu Hotelová recepcia jednoduchým zosnímaním MRZ zóny a využívajte to isté zariadenie na snímanie čiarových kódov (vrátane QR kódov)

Čítačka dokladov a snímač v jednom

Skvelý pomocník na zefektívnenie práce recepcií ubytovacích zariadení a zároveň plnohodnotný snímač čiarových kódov s podporou QR kódov

Snímanie čiarových kódov (vrátane QR)

Napr. na automatické účtovanie eKasa dokladov alebo predaj a storno pokladničného dokladu v Pokladnici OBERON

Automatické čítanie údajov z dokladov

Prenos údajov z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet

Snímanie strojovo čitateľnej zóny (MRZ)

MRZ = Machine Readable Zone, zariadenie číta 2-riadkové a 3-riadkové MRZ zóny

Skrátenie času zaevidovania hostí

Zvlášť pri väčších skupinách výrazná úspora času pri evidencii ubytovaných osôb na recepciách hotelových zariadení

Odbúranie chybovosti pri zadávaní údajov

Automatické načítanie údajov o prichádzajúcich hosťoch namiesto ich manuálneho prepisovania

Možnosť práce cez vzdialenú plochu

Zariadenie je možné používať aj cez vzdialenú plochu Windows, pričom je nakonfigurované na vzdialenom počítači

Jednoduchá inštalácia a obsluha

Pripojenie k počítaču cez USB rozhranie, načítanie dát jednoduchým zosnímaním

Načítanie údajov do Knihy ubytovaných

  • Pri vytváraní nového ubytovania zosnímajte MRZ zónu na doklade. Vzápätí sa do OBERON-u načítajú nasledujúce údaje – číslo dokladu totožnosti, priezvisko, meno, dátum narodenia, štát (neprenáša sa adresa trvalého pobytu).
  • Pri ďalšej návšteve hosťa program vyhľadá v histórii ubytovaných hostí a načíta nielen údaje prečítané z dokladu, ale aj ďalšie údaje, ktoré boli zapísané manuálne (napr. adresa, titul, poznámka, e-mail).

Automatické účtovanie pokladničných dokladov

  • Využite zariadenie aj na skenovanie QR kódov na pokladničných dokladoch v systéme eKasa na ich automatický zápis do účtovného/peňažného denníka v module Účtovníctvo. Viac informácií získate v Pomocníkovi OBERON.