Správca hesiel

Evidencia na generovanie, uchovávanie a zdieľanie hesiel

Ukladajte všetky svoje prístupové heslá a ďalšie citlivé údaje v šifrovanej podobe na jednom mieste priamo v OBERON-e. Využite funkciu na generovanie silných hesiel a zdieľajte ich so svojimi kolegami.

Čo je správca hesiel?

Správca hesiel v OBERON-e predstavuje samostatnú evidenciu na bezpečné uloženie všetkých hesiel, ale aj iných citlivých záznamov účtovnej jednotky v šifrovanej podobe. Kniha umožňuje generovať silné heslá a uchovávať ich s vysokou mierou bezpečnosti na jednom mieste. Správca hesiel ponúka pokročilé funkcie na správu hesiel, ktoré máte pri používaní programu vždy poruke.

Bezpečnosť nadovšetko

Každý používateľ OBERON-u používa na prístup do správcu hesiel svoje vlastné hlavné heslo (hlavné heslo sa nezdieľa). Pri každom prístupe do evidencie je potrebné hlavné heslo zadať. Systém OBERON si toto heslo nikde neukladá a nemá ho k dispozícii ani dodávateľ systému OBERON, čím je zaručená stopercentná bezpečnosť. Z tohto dôvodu je potrebné hlavné heslo starostlivo uschovať na bezpečnom mieste (napr. v trezore).

Prehľadne štruktúrované záznamy (heslá)

Evidencia umožňuje priradiť každý záznam (heslo) ku kategórii (napr. Internet, Banky, Inštitúcie atď.) a podľa týchto kategórií jednotlivé záznamy pomocou vstavaného filtra filtrovať, čo slúži na zvýšenie prehľadnosti pri práci so záznamami. Kategórie je možné, samozrejme, ľubovoľne definovať podľa potrieb účtovnej jednotky.

Bezpečnosť

Bezpečné ukladanie zašifrovaných hesiel chránených pred neoprávneným prístupom, ktoré si už nemusíte pamätať a zapisovať na papier

Prehľadnosť

Možnosť vytvárať rôzne kategórie (napr. pracovné, osobné, bankové atď.), ako aj priradiť záznamy (heslá) k prevádzke a takto ich filtrovať

Generovanie silných hesiel

Správca vytvára ťažko uhádnuteľné kombinácie znakov (dostatočná dĺžka, veľké a malé písmená, číslice, špeciálne znaky) odolnejšie voči útokom alebo phishingu

Pamätáte si len jedno heslo

Namiesto toho, aby ste si museli pamätať množstvo zložitých hesiel, správca hesiel si vyžaduje zapamätať iba jedno hlavné heslo

Zdieľanie hesiel

Správca hesiel umožňuje nastaviť zdieľanie s inými používateľmi OBERON-u

Nastavenie exspirácie

Dostupnosť funkcie na zadanie dátumu exspirácie hesla - údaj možno nastaviť v prípade, že používateľ plánuje heslo pravidelne obmieňať

Jednoduchá zmena hesiel

Ak potrebujete zmeniť heslo, správca hesiel umožňuje rýchlo vygenerovať nové a automaticky aktualizovať staré heslo na nové

Šifrované prílohy

Prílohy záznamov (hesiel) sú tiež šifrované, preto do nich možno vkladať aj dokumenty obsahujúce citlivé (chránené údaje)

Bezpečné kopírovanie

Jednoduché a bezpečné kopírovanie šifrovaných údajov (prihlasovacie meno, heslo) do schránky, z ktorej sa po niekoľkých sekundách automaticky vymažú

Neplatíte nič navyše

Za používanie správcu hesiel dodávateľ programu neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, jeho cena je zahrnutá do bežnej licencie systému OBERON

Databázu môžete mať aj v cloude

Citlivé (chránené) údaje sa ukladajú do databázy v zašifrovanej podobe silným kľúčom, pričom sú šifrované aj prílohy záznamov. Správca databázového servera (ako ani dodávateľ systému OBERON) nemá možnosť tieto údaje dešifrovať bez znalosti hlavného hesla. Preto je možné bez obáv využívať správcu hesiel aj vtedy, keď je databáza účtovnej jednotky umiestnená v cloude.

Zdieľanie záznamov (hesiel)

Pridanou hodnotou oproti bežným správcom hesiel (komerčným programom) je jednoducho zdieľať záznamy (heslá) aj s inými používateľmi OBERON-u. Príkladom môže byť situácia, v ktorej konateľ firmy zdieľa heslo do internetbankingu s účtovníčkou, alebo správca webovej stránky zdieľa heslo na prístup do databázy s iným kolegom (pracovníkom), prípadne pracovník obchodného oddelenia zdieľa heslo do e-shopu na nákup tovaru s iným pracovníkom a pod.

Ukážky obrazoviek