Bigeron

Vďaka prepojeniu dizajnových a rezervačných riešení od agentúry Big & BIGGER s.r.o. pod značkou Bigeron a modulu Hotelová recepcia môžu používatelia systému OBERON významne rozšíriť on-line rezervačné a správcovské služby pre svoje ubytovacie zariadenia.

Firma Big & BIGGER ponúka vo svojom portfóliu celý rad dizajnových a rezervačných riešení ušitých priamo pre segment HORECA, v ktorom má viac ako desať rokov skúseností s dizajnom, marketingom a IT službami. Medzi jej klientov patria napr. zariadenia Hotel Patria**** (Štrbské Pleso), Hotel Partizán**** (Tále), kúpele Sklené Teplice a mnohé ďalšie.

Rezervačný formulár Bigeron

Prvou z ponúkaných služieb firmy Big & BIGGER s.r.o. je zriadenie rezervačného formulára ubytovania na webovej stránke ubytovacieho zariadenia. Informácie o rezervačnom formulári Bigeron získate v sekcii Web Booking Engine - Rezervačný formulár Bigeron).

Rezervačný systém služieb a vstupov

Druhým z ponúkaných hotelových riešení v rámci systému Bigeron je možnosť on-line rezervácie a nákupu služieb ponúkaných ubytovacím zariadením. Systém umožňuje premeniť vaše hotelové služby na produkty, podobne ako v internetovom obchode. Môžete s ním predávať vstupy do wellness, masáže a procedúry, vstupy na športoviská, ale umožňuje aj napr. rezervácie bicyklov či iného športového náčinia.

Výhody rezervačného systému

 • Systém pracuje len s voľnými kapacitami zariadenia alebo personálu (masérov). Klient si rezervuje službu na určitý dátum a čas.
 • Systém automaticky rozvrhuje prácu na miestnosti a personál.
 • Štatistiky zo systému pomáhajú lepšie prispôsobiť vašu ponuku očakávaniam klientov.
 • Vďaka prehľadnému rozvrhu máte dohľad a kontrolu nad personálom. Personál sa vie zároveň lepšie pripraviť na aktuálny deň.
 • Rôzne roly umožňujú vykonávať zmeny v systéme len povereným osobám (napr. vymazávanie masáží z rozvrhu, storná a pod.).

Darčekové poukazy

Ďalšou významnou pridanou hodnotou vášho ubytovacieho zariadenia môžu byť darčekové poukazy. Systém Bigeron obsahuje modul na ich generovanie, ktorý pre vašich klientov môže predstavovať vhodnú príležitosť, ako obdarovať svojich blízkych. Navyše sa zbavíte povinnosti tlačiť a zasielať poukazy, pretože zákazník si na webe celý darčekový poukaz vytvorí sám. Po uhradení platby mu bude poukaz automaticky doručený na zadanú e-mailovú adresu. Modul pre darčekové poukazy je výborným spôsobom, ako zaistiť vášmu ubytovaciemu zariadeniu okamžitý zisk pri minimálnej aktivite.

Vďaka modulu pre darčekové poukazy predávate:

 • ubytovanie a služby,
 • konkrétne pobytové balíčky,
 • služby a produkty hotela (wellness, vstupy, vlastné hotelové produkty),
 • ...alebo dáte klientom možnosť vyskladať darček podľa seba na základe predvolených možností.

Výhody modulu pre darčekové poukazy

 • Klient si môže poukaz vygenerovať sám v niekoľkých jednoduchých krokoch.
 • Zákazník môže do poukazu pridať venovanie a podpis a urobiť tak darček osobnejším.
 • Zákazník si môže vybrať z rôznych dizajnov poukazu.
 • Poukaz je dizajnovaný tak, aby bol po vytlačení hodnotným darčekom pre kohokoľvek.
 • Po uhradení je poukaz automaticky odoslaný na e-mailovú adresu klienta.
 • Rezervačný systém Bigeron je vybavený kontrolou vydaných poukazov - po príchode na recepciu klient predloží poukaz, ktorý systém zaeviduje a poukaz už ďalej nebude použiteľný.

Všetky riešenia dostupné z vašej webovej stránky

Všetky moduly systému Bigeron je možné zapracovať priamo do webovej stránky ubytovacieho zariadenia (pomocou iFrame). Vaši zákazníci tak nebudú presmerovaní do externého systému a všetky moduly budú dostupné z jedinej stránky, na ktorej môže klient uskutočňovať svoj nákup.

Tvorba (redizajn) webovej stránky

Ak má vaša webová stránka svoje najlepšie roky za sebou, alebo máte problémy pri úpravách jej obsahu, prípadne sa stránka nezobrazuje správne v mobilných zariadeniach a pod., je čas vymeniť ju za novú. O novom webe odporúčame porozmýšľať aj vtedy, ak sa nezhoduje s vašim brandom, smerovaním či hodnotami a v neposlednom rade aj vtedy, ak sa vám jednoducho nepáči alebo naň máte negatívne ohlasy a potenciálni ani reálni klienti na ňom nevedia nájsť informácie, ktoré potrebujú.

To, ako vaša webová stránka pôsobí, tvorí podstatnú časť rozhodovacieho procesu zákazníkov pri rezervácii pobytu. Novým webom ich podnietite k tomu, aby mu venovali zvýšenú pozornosť, čítali obsah a zaujímali sa o vašu ponuku.

S čím vám pri webe pomôže agentúra

 • Kompletný redizajn webu so všetkými potrebnými stránkami a podstránkami.
 • Preklopenie obsahu alebo vytvorenie nových textov (web copywriting).
 • Naplnenie webu (vaše fotografie, videá, dokumenty...).
 • Zaučenie do správy systému.
 • Servis a podpora.

Implementácia služieb

Na implementáciu služieb (zriadenie rezervačného systému služieb a vstupov, modulu pre darčekové poukazy, prípadne vytvorenie novej webovej stránky) kontaktujte prevádzkovateľa služieb e-mailom alebo telefonicky, prípadne vyplňte objednávací formulár na webovej stránke dodávateľa.

Podpora a cena

Služby sú spoplatnené podľa cenníka prevádzkovateľa služieb. Podporu k službám zabezpečuje ich prevádzkovateľ. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

Big & BIGGER s.r.o. (Ing. Martin Vacha)
Rudlovská cesta 53
97401 Banská Bystrica

Tel.: +421 911 963 612
E-mail: info@bigeron.com
www.bigbigger.sk
www.bigbigger.sk/produkt-bigeron

Ukážky systému Bigeron