Internetový obchod BiznisWeb

BiznisWeb predstavuje off-line internetový obchod, ktorý je so systémom OBERON prepojený na báze XML komunikácie s použitím transformačnej šablóny. Ide o krabicový systém s hotovým redakčným systémom FLOX vhodný pre začínajúce a stredne veľké internetové obchody.

Prepojenie s OBERON-om

Internetový obchod BiznisWeb je prepojený so systémom OBERON na báze XML komunikácie s použitím transformačnej šablóny určenej na import vydaných faktúr z internetového obchodu do OBERON-u.

O off-line pripojení k internetovému obchodu hovoríme vtedy, keď OBERON komunikuje s internetovým obchodom len nepriamo, a to pomocou exportov a importov súborov. Komunikácia s internetovým obchodom je obsiahnutá v programe OBERON Center - umožňuje prenos údajov medzi OBERON-om a internetovým obchodom, a to vo formátoch XML alebo CSV. Prenos exportovaných alebo importovaných údajov je najjednoduchší pomocou internetu - FTP pripojenia. V odôvodnených prípadoch je možné použiť aj pevný či vymeniteľný disk počítača.

Transformačná šablóna

Transformačná šablóna na XML komunikáciu s internetovým obchodom BiznisWeb je dostupná vo forme doplnku v programe OBERON - Agenda firmy, ponuk Servis, Správca doplnkov, oddiel XML.

Implementácia e-shopu

Na zriadenie internetového obchodu BiznisWeb kontaktujte tvorcu e-shopu e-mailom alebo telefonicky.

Podpora a cena

Transformačná šablóna vo forme doplnku je zahrnutá v cene licencie OBERON. V prípade inštalácie, nastavenia a správy internetového obchodu jeho tvorcom sú uvedené, prípadne aj ďalšie služby vrátane podpory spoplatnené podľa jeho cenníka. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

BiznisWeb s.r.o.
Soblahovská 1116/61,
911 01 Trenčín

Tel.:+421 02 2057 0300
E-mail:
info@biznisweb.sk
www.biznisweb.sk