Vernostný systém Cardberg

Systém Cardberg predstavuje externý vernostný (zľavový) systém určený pre maloobchodné, ale aj reštauračné prevádzky. Rozdiel v porovnaní so vstavaným vernostným systémom OBERON vernostný systém (klient) je predovšetkým v ponuke funkcií, ktoré sú v prípade vernostného systému Cardberg širšie.

Vernostný systém, resp. program (angl. loyalty program) predstavuje marketingový nástroj, ktorý má odmeniť aktuálnych zákazníkov a zároveň získať dôveru budúcich zákazníkov. Jeho cieľom je, aby sa zákazník, ktorý raz nakúpil alebo využil služby danej prevádzky, stal jej stálym zákazníkom. Vernostný systém patrí medzi klasické nástroje podpory predaja.

Základný princíp vernostného systému spočíva v zbieraní vernostných bodov za nákup tovaru alebo služieb (kumulovanie benefitov) a v následnom získaní zľavy alebo darčeka (tovaru alebo služby zdarma) za určitý počet naakumulovaných bodov (čerpanie benefitov).

Prepojenie s OBERON-om

Vernostný systém Cardberg so systémom OBERON komunikuje prostredníctvom externej webovej služby systému Cardberg, vďaka čomu sú údaje vernostnej karty evidované vo webovom serveri systému Cardberg dostupné z viacerých predajných miest (napr. z predajne v Bratislave aj v Košiciach). Webový server systému Cardberg komunikuje so systémom OBERON pomocou protokolu JSON. Komunikácia prebieha pomocou sieťového protokolu TCP-IP, pričom ako transportný protokol môže slúžiť aj HTTP alebo zabezpečené HTTPS.

Na správu systému účtovnou jednotkou slúži webové administračné rozhranie, v ktorom sa vykonávajú nastavenia vernostného programu v systéme Cardberg, prípadne zobrazujú štatistiky o zákazníkoch a ich nákupnom správaní . V samotnej prevádzke personál obsluhuje len systém OBERON. Systém Cardberg zároveň obsahuje aj webové rozhranie pre zákazníka, ktorý si tak v prípade záujmu môže overiť stav svojej vernostnej karty, dostupné benefity a pod.

Kumulovanie a čerpanie benefitov

Pri kumulovaní benefitov výšku bodov spravidla vypočítava systém Cardberg, môže tak však robiť aj OBERON. Čerpanie benefitov je výlučne v réžii vernostného systému Cardberg. Tak položky na kumulovanie benefitov, ako aj položky na čerpanie benefitov (zľavnené položky či položky zdarma) sa spravidla evidujú v osobitnom sklade, ktorý je možné definovať v ponuke Sklad, Sklady programu OBERON - Agenda firmy.

S vernostným systémom (kumulovanie a čerpanie benefitov) je možné v OBERON-e pracovať na Pokladnici OBERON, v evidencii Kniha pohľadávok (vystavené faktúry) a v evidencii Výdajky. Možnosť kumulovania a čerpania benefitov výdajkami alebo staršími dokladmi je možné nastaviť individuálne pre každého používateľa v právach používateľov.

Vernostné karty

Na identifikáciu zákazníkov sa používajú vernostné karty vo forme plastových kariet s ľubovoľným grafickým návrhom dodávané systémom Cardberg. Čísla kariet sú vo forme čiarového kódu. To umožňuje využiť snímač čiarových kódov, pomocou ktorého je aktivácia karty a následná identifikácia zákazníka pri predaji veľmi jednoduchá a rýchla.

Výhody vernostného systému

  • Vernostné karty s vlastnou grafikou vystihujúcou vašu spoločnosť.
  • Široké spektrum pokročilých funkcií a možností, vďaka ktorým jednoducho vytvoríte vernostný program takmer na mieru.
  • Prehľadné štatistiky vám zobrazia informácie o vašich zákazníkoch a ich nákupnom správaní – obrate, najžiadanejšom tovare či službe, početnosti nákupov a iné.

Funkcie a možnosti systému Cardberg

  • Viaceré typy kariet pre rôznych zákazníkov.
  • Bodový aj zľavový systém.
  • Denná či hodinová špecifikácia zliav.
  • Položková či celodokladová možnosť nastavenia zľavy v percentách, aj celých sumách.
  • Kumulácia zliav, stúpajúce zľavy.
  • Obmedzenia zliav na produkty, zliav v danom čase a iné ďalšie špeciálne nastavenia zliav.

Implementácia systému

Na implementáciu vernostného systému Cardberg kontaktujte dodávateľa e-mailom alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke dodávateľa. Popis nastavení v systéme OBERON je dostupný v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Podpora a cena

Produkt je spoplatnený podľa cenníka dodávateľa. Podporu k produktu zabezpečuje jeho dodávateľ. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

Kontaktná osoba:

Pavol Floch
+421 915 252 737
info@cardberg.com
https://www.cardberg.com/oberon/

Ukážky obrazoviek systému Cardberg