D-EDGE

D-EDGE je jedným z manažérov rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager) podporovaných v systéme OBERON.

Ubytovacie zariadenia (hotely, apartmánové domy, penzióny, chaty, turistické ubytovne atď.) štandardne ponúkajú a predávajú svoje ubytovacie služby na viacerých miestach (kanáloch) – od vlastnej webovej stránky, cez webové stránky cestovných kancelárií až po provízne rezervačné portály ubytovania typu Booking.com.

Úlohou recepčného v takom prípade je okrem iného aj sledovanie a aktualizovanie obsadenosti (evidovaných rezervácií a zaevidovaných ubytovaní) na všetkých týchto miestach. Ak sa napr. hosť ubytuje priamo „z ulice“ alebo si vytvorí rezerváciu na webovej stránke hotela, prípadne už vytvorenú rezerváciu zruší, recepčný musí aktualizovať počet voľných izieb na všetkých rezervačných platformách, ktoré ubytovacie zariadenie využíva.

Ak vám to pripomína vašu každodennú rutinu a neustále manuálne aktualizovanie záznamov je pre vás doslova nočnou morou, práve pre vás je určený manažér rezervačných kanálov.

Hotel Channel Manager

Manažér rezervačných kanálov je softvérový nástroj, resp. komunikačné rozhranie (interface), ktorý umožňuje automaticky sledovať obsadenosť na všetkých rezervačných platformách súčasne. Zabezpečuje totiž on-line prepojenie medzi modulom Hotelová recepcia systému OBERON, rezervačným formulárom na vašej webovej stránke a ďalšími rezervačnými platformami, ktoré využívate, predovšetkým províznymi rezervačnými portálmi ubytovania (Booking.com, HRS.com, Hotel.cz, Hotel.de, Hotele.pl, Expedia.com, HotelClub.com, BookYourHotel.org atď.).


On-line prepojenie

On-line prepojenie spočíva v automatickom odosielaní obsadenosti a v prijímaní rezervácií ubytovania. Umožňuje tak automaticky aktualizovať tieto údaje na viacerých rezervačných platformách súčasne. V praxi to znamená, že ak si napr. niekto rezervuje izbu vo vašom ubytovacom zariadení prostredníctvom Booking.comD-EDGE zabezpečí, že sa táto rezervácia automaticky zapíše aj do knihy rezervácií a zobrazí sa v grafickom prehľade izieb v OBERON-e. Podobne, ak recepčná zaeviduje nové ubytovanie v OBERON-e, D-EDGE zabezpečí, že sa táto obsadenosť prenesie aj do všetkých ostatných rezervačných platforiem a potenciálny hosť si už nebude môcť danú izbu zarezervovať.

Ďalšie služby

Okrem uvedeného manažér rezervačných kanálov často poskytuje aj ďalšie služby, ako je práca s rozšírenou cenotvorbou (rôzne akcie, first moment, last minute), prepojenie s porovnávačmi cien typu Trivago atď.

Implementácia D-EDGE

Na vytvorenie zmluvy a implementáciu služby kontaktujte obchodné zastúpenie D-EDGE na Slovensku e-mailom alebo telefonicky (p. Soňa Korecová, pozri kontaktné údaje nižšie).

Na komunikáciu medzi systémom OBERON a D-EDGE je potrebné nastaviť automatickú úlohu s názvom Manažér rezervačných kanálov D-EDGE.

Viac informácií získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Podpora a cena

Na strane OBERON-u je funkcia prepojenia s D-EDGE bezplatná. Na strane D-EDGE je používanie služby spoplatnené a jej cena sa stanovuje zmluvne s dodávateľom služby. Po implementácii D-EDGE firma EXALOGIC poskytuje základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie.

D-EDGE (Soňa Korecová)
64-66 Rue des Archives
75003 Paríž
Francúzsko

Tel.: +420 222 201 303      +420 774 993 903
E-mail: kklimova@d-edge.com
Web: www.d-edge.com

Ukážky obrazoviek D-EDGE