EuroSMS – SMS brána

V systéme OBERON je možné využívať automatické odosielanie SMS správ (pomocou SMS brány). SMS správy sa vytvárajú automaticky systémom, prípadne manuálne používateľom.

SMS správy je možné posielať:

  • v rámci firmy - pripomenutie stretnutia, úlohy, po vykonaní uzávierky odoslanie informácie o výške tržby v Pokladnici OBERON a pod.
  • mimo firmy - pripomenutie pracovného stretnutia, informovanie obchodného partnera o faktúre po dátume splatnosti, o novinkách, o znížení predajných cien, upozornenie na akciu, informovanie o nových službách a pod.

Posielanie správ zo systému OBERON do mobilných zariadení predstavuje vyšší komfort práce so systémom (hlavne s modulom CRM). Cena jednej SMS je spravidla nižšia ako cena bežnej SMS zaslanej z mobilného telefónu.

Službu SMS brány pre OBERON je možné zriadiť firmou EuroSMS s.r.o.

EuroSMS s.r.o.
Račianska 96
831 02 Bratislava
www.eurosms.sk