Hotel on-line check-in WordPress

Hotel on-line check-in predstavuje webový on-line registračný formulár určený na vyplnenie osobných údajov potrebných na registráciu hosťa pred, resp. po príchode do ubytovacieho zariadenia na zrýchlenie procesu ubytovania. V závislosti od toho, kedy sa použije, zahŕňa tzv. Pre check-in alebo Rýchly check-in. Funkcia výraznou mierou minimalizuje čas hostí strávený na recepcii ubytovacích zariadení a umožňuje im významnú časť úkonov spojených s procesom ubytovania zvládnuť vo vlastnej réžii (bez priameho kontaktu s obsluhou).

OBERON – WP Add-in

Jedným zo spôsobov, ako zriadiť na webovej stránke ubytovacieho zariadenia on-line registračný formulár, je bezplatná inštalácia zásuvného modulu (add-in) OBERON – WP Add-in priamo do systému WordPress.

Prepojenie s OBERON-om

Prepojenie formulára s modulom Hotelová recepcia systému OBERON sa realizuje pomocou webových služieb, t. j. on-line.

Pre check-in

Pri Pre check-ine ide o elektronickú registráciu hosťa (on-line check-in) ešte pred jeho príchodom do ubytovacieho zariadenia, a to spravidla z pohodlia jeho domova. Realizuje sa na základe automaticky zasielanej výzvy (formou e-mailovej alebo SMS správy) na zadanie identifikačných údajov hosťa, prípadne aj ďalších osôb do osobitného on-line registračného formulára na webovej stránke ubytovacieho zariadenia.

Rýchly check-in

Ak hosť nevyplní svoje identifikačné údaje pred svojím príchodom, môže využiť funkciu Rýchly check-in, keď svoje identifikačné údaje zadá do on-line rezervačného formulára bezprostredne po svojom príchode do ubytovacieho zariadenia a prevzatí izby. Rýchly check-in sa realizuje na základe pripojenia mobilným zariadením (smartfónom, tabletom...) do lokálnej počítačovej WiFi siete a zadaním identifikačných údajov hosťa, prípadne aj ďalších osôb do on-line registračného formulára. Pri rýchlom check-ine sa používa osobitný tlačový výstup s QR kódom na pripojenie do lokálnej počítačovej WiFi siete a QR kódom s odkazom na on-line registračný formulár.

Implementácia formulára

Implementáciu on-line registračného formulára vykonáva používateľ vo vlastnej réžii. K implementácii formulára je podrobne spracovaná príslušná téma Pomocníka Inštalácia formulára On-line check-in pre WordPress.

Podpora a cena

Používanie formulára je po zakúpení licencie na modul Hotelová recepcia bezplatné. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.