Internetový obchod – základný

Základný (obecný) off-line internetový obchod predstavuje v systéme OBERON predvolený XML/CSV formát na výmenu údajov určený na prepojenie OBERON-u s externými e-shopovými riešeniami (príkladom je e-shop UNIobchod).

Off-line pripojenie

O off-line pripojení k internetovému obchodu hovoríme vtedy, keď OBERON komunikuje s internetovým obchodom len nepriamo, a to pomocou exportov a importov súborov. Komunikácia s internetovým obchodom je obsiahnutá v programe OBERON Center - umožňuje prenos údajov medzi OBERON-om a internetovým obchodom, a to vo formátoch XML alebo CSV. Prenos exportovaných alebo importovaných údajov je najjednoduchší pomocou internetu - FTP pripojenia. V odôvodnených prípadoch je možné použiť aj pevný či vymeniteľný disk počítača.