JASPIS

JASPIS s.r.o. je vzdelávacia agentúra, ktorá organizuje kurzy v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky, daní a legislatívy a financií. Na trhu pôsobí od roku 1999, keď spustila svoj prvý kurz. V súčasnosti má už viac ako 50 000 absolventov svojich kurzov, pri ktorých spolupracuje s lektormi, ktorí vychádzajú z každodenných skúseností z oblastí, ktoré vyučujú. Svoje kurzy organizuje prezenčnou aj on-line formou, takže ich možno absolvovať aj z pohodlia svojho domova. Pri kurzoch používa aj systém OBERON.

Informácie o cenách platné k 04/2022

Zľava pre absolventov kurzov účtovníctva

Firma EXALOGIC aktuálne ponúka zľavu na nákup licencií pre absolventov kurzu účtovníctva organizovaného agentúrou JASPIS, a to podľa nasledujúcich podmienok.

Podmienky získania zľavy

1. Táto zľavová akcia sa vzťahuje na licenciu MULTI pre jednoduché alebo podvojné účtovníctvo (nie mzdy) programu OBERON - Agenda firmy.

2. Uplatniť zľavu možno len pri objednaní licencie pre účtovnú jednotku, ktorá ešte nie je zákazníkom firmy EXALOGIC a doteraz žiadnu licenciu na OBERON nezakupovala.

3. Uplatniť zľavu možno len po preukázaní absolvovania kurzu účtovníctva organizovaného agentúrou JASPIS (napr. zaslaním kópie certifikátu účastníka o absolvovaní kurzu) na adresu obchod@exalogic.sk, a to najneskôr do 60 dní od absolvovania kurzu.

4. Výška zľavy je 50 % z cenníkovej ceny licencie, t. j. cena po zľave je 87,50 € za licenciu. K tomu je potrebné prirátať poplatok za hardvérový kľúč vo výške 10,- €.

Licencia MULTI umožňuje účtovať neobmedzený počet malých firiem (účtovných jednotiek) v systéme podvojného alebo jednoduchého účtovníctva. Malou firmou sa rozumie účtovná jednotka s počtom maximálne 5000 zápisov v podvojnom alebo 2000 zápisov v jednoduchom účtovníctve v jednom kalendárnom roku.

JASPIS s.r.o.
Metodova 7
821 08 Bratislava

Tel.: +421 948 399 388
E-mail: jaspis@jaspis.sk
www.jaspis.sk