Kalendár Google

Kalendár Google (angl. Google Calendar) je bezplatná služba na organizáciu času, plánovanie a správu úloh a udalostí od spoločnosti Google dostupná vo forme webovej, ale aj mobilnej aplikácie pre platformy Android a iOS. Aplikácia umožňuje používateľom vytvárať a upravovať úlohy a udalosti, pre ktoré je možné nastaviť upozornenia zasielané do mobilného zariadenia (smartfónu, tabletu...). Tým je možné byť neustále v predstihu informovaný o nadchádzajúcich aktivitách. Kalendár je navrhnutý pre tímy, takže s aplikáciou môžete zdieľať svoj plán s kolegami alebo priateľmi a vytvárať viacero kalendárov, ktoré môžete vy a váš tím používať spoločne. Program je lokalizovaný aj do slovenského jazyka.

Prepojenie s OBERON-om

Kalendár vytvorený v aplikácii Kalendár Google je možné prepojiť s modulom CRM a registratúra systému OBERON. Po vytvorení kalendára Google napr. Firma CRM a nastavení zdieľania s ostatnými členmi firmy budú môcť pridávať alebo upravovať udalosti v kalendári všetci členovia firmy. Okrem toho, po nastavení automatickej úlohy bude takýto spoločne používaný kalendár zároveň synchronizovaný s modulom CRM a registratúra v OBERON-e (evidencia Úlohy a udalosti, Kalendár udalostí).

Pred nastavením automatickej úlohy v programe OBERON Center je potrebné v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisSprávca doplnkov, oddiel Ovládače nainštalovať doplnok Synchronizácia OBERON CRM s Kalendárom Google. Doplnok obsahuje priečinok Exa.GoogleConnector, ktorý sa nainštaluje do systémového adresára OBERON. Po nainštalovaní doplnku je potrebné vytvoriť automatickú úlohu Synchronizácia s Kalendárom Google v programe OBERON Center. V nastavení úlohy sa autorizuje účet Google a vyberie sa kalendár, s ktorým bude úloha synchronizovať záznamy v CRM. Okrem nastavenia automatickej úlohy v programe OBERON Center ďalším predpokladom správnej synchronizácie je nastavenie e-mailových adries jednotlivým používateľom v programe OBERON - Agenda firmy.

Kalendár udalostí v CRM

Rozsah synchronizácie

V rámci automatickej úlohy Synchronizácia s Kalendárom Google je možné nastaviť obojsmernú synchronizáciu údajov medzi modulom CRM a registratúra (evidencia Úlohy a udalosti, Kalendár udalostí) a Kalendárom Google, v rámci ktorej sa:

  • úlohy a udalosti vytvorené alebo zmenené v module CRM a registratúra automaticky synchronizujú s Kalendárom Google,
  • úlohy a udalosti vytvorené alebo zmenené v Kalendári Google automaticky synchronizujú s modulom CRM a registratúra.

Synchronizácia je založená na párovaní farieb v CRM a v Kalendári Google. Zároveň sa do poznámky udalosti v Kalendári Google zapisuje názov typu udalosti z CRM, ku ktorému je daná farba priradená.

Kalendár Google synchronizovaný s kalendárom udalostí v CRM

Postup nastavenia synchronizácie

Podrobný postup nastavenia synchronizácie medzi modulom CRM a registratúra systému OBERON a aplikáciou Kalendár Google (nastavenie e-mailových adries používateľom v OBERON-e, vytvorenie kalendára v aplikácii Kalendár Google, inštalácia doplnku zo Správcu doplnkov v OBERON-e a nastavenie automatickej úlohy v programe OBERON Center) je k dispozícii v Pomocníkovi OBERON.

Podpora a cena

Služba, t. j. používanie aplikácie Kalendár Google samostatne aj v prepojení so systémom OBERON je bezplatné. Podporu k službe Kalendár Google zabezpečuje jej poskytovateľ. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

Google
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írsko