OBERON Data Cloud

Pre firmy, ktoré majú viac prevádzok alebo potrebujú z akéhokoľvek iného dôvodu mať svoje dáta dostupné odkiaľkoľvek, ponúkame službu OBERON Data Cloud.

V spolupráci s firmou ENGINE Slovakia s.r.o. sme pripravili potrebnú konfiguráciu na prácu na MySQL (MariaDB) databázach umiestnených na serveroch firmy ENGINE Slovakia s.r.o. Za veľmi prijateľný mesačný paušál môžete získať pripojenie na server MySQL s pripravenou konfiguráciou databázy do veľkosti 3 GB. Túto kapacitu je, samozrejme, možné podľa potrieb zvýšiť na požadovanú veľkosť. Servery ENGINE majú konektivitu 1 GB/s, ktorá sa tiež  môže v prípade potreby kedykoľvek navýšiť na dvojnásobok prenosovej kapacity.

Svoju databázu môžete bez problémov kedykoľvek migrovať z formátu Microsoft Access do databázy MySQL priamo v programe OBERON - Agenda firmy. Zmena databázy nevyžaduje žiadne ďalšie úpravy nastavení. Nastavenie pripojenia k serveru MySQL je tiež veľmi jednoduché. Oslobodíte sa tak od závislosti od vlastného dátového úložiska, získate prístup k dátam kdekoľvek, kde sa pripojíte k internetu. Všetky vaše prevádzky (strediská) začnú používať tú istú databázu, takže už nebudete musieť vykonávať žiadne transporty alebo exporty a importy údajov. Ďalšou výhodou môže byť prístup externého účtovníka k vašim údajom.

Službu OBERON Data Cloud vám dokáže firma ENGINE Slovakia s.r.o. zriadiť v priebehu niekoľkých hodín. V prípade záujmu ju môžete kontaktovať na jej adrese alebo prostredníctvom webovej stránky.

ENGINE Slovakia s.r.o.
Golianova 2
974 01 Banská Bystrica
www.engine.sk