Internetový obchod PrestaShop

Ako jediné z e-shopových riešení na trhu, on-line internetový obchod PrestaShop je v systéme OBERON podporovaný priamo (natívne). Z tohto dôvodu je pre používateľov OBERON-u odporúčanou e-shopovou platformou. Dôvodom je skutočnosť, že ide o všeobecne obľúbený a často používaný internetový obchod, ktorý vďaka bezplatne distribuovanému systému s otvoreným kódom (open source) s množstvom predvolených šablón a modulov môže nájsť uplatnenie v ktoromkoľvek druhu podnikania.

Prepojenie s OBERON-om

Systém OBERON komunikuje s PrestaShopom priamo prostredníctvom natívneho formátu pre tento e-shop, pričom časť komunikácie prebieha aj prostredníctvom rozhrania WEB API PrestaShopu. Komunikácia medzi systémom OBERON a PrestaShopom prebieha po vykonaní potrebných nastavení úplne autonómne. Nie je potrebné vykonávať alebo spúšťať žiadne exporty alebo importy údajov charakteristické pre off-line internetové obchody. Typický čas od momentu, keď zákazník dokončí svoju objednávku v PrestaShope, po jej zobrazenie sa v OBERON-e je do niekoľkých minút. Toto automatické on-line prepojenie je rýchle, robustné a málo poruchové. Jednu databázu systému OBERON možno prepojiť s jedným alebo aj viacerými nezávislými internetovými obchodmi PrestaShop.

Tento typ prepojenia funguje plne automatizovane, čím významne uľahčuje prácu s e-shopom. V systéme OBERON stačí napr. prijať nový tovar alebo na existujúcich skladových kartách zmeniť nejaký parameter alebo cenu a všetky zmeny sa automaticky zmenia aj v internetovom obchode. Naopak, nové prichádzajúce objednávky z internetového obchodu sa automaticky zobrazujú v knihe prijatých objednávok systému OBERON.

Ako open source riešenie, PrestaShop umožňuje prevádzkovať vlastný internetový obchod len za zlomok ceny v porovnaní s iným bežným komerčným riešením. Vďaka zdrojovým kódom si ho môžete nainštalovať aj na váš internetový server (webhosting), t. j. bez ďalších mesačných nákladov. Problémom nie je ani skutočnosť, že pri open source systémoch je podpora všeobecne obmedzená - na Slovensku existujú špecializované firmy, ktoré sa implementáciou PrestaShopu zaoberajú.

Rozsah synchronizácie

Export skladových kariet
Export obrázkov
Export predajných cien (vrátane vybraných cien rozšírenej cenotvorby)
Export parametrov a variantov (farby, veľkosti...)
Export aktuálnych množstiev (aj z viacerých skladov)
Export kategórií skladových kariet
Import objednávok
Aktualizácia stavov objednávok

Implementácia e-shopu

Inštaláciu PrestaShopu a nastavenie prepojenia so systémom OBERON si môžete zabezpečiť:

  • vo vlastnej réžii podľa informácií z Pomocníka OBERON,
  • vo vlastnej réžii s využitím asistencie na našej linke podpory (táto pomoc je však limitovaná a obmedzuje sa viac-menej len na technickú konzultáciu k jednotlivým nastaveniam komunikácie),
  • s využitím služieb tretej strany (odporúčame).

Využitie služieb tretej strany

Na implementáciu PrestaShopu môžete využiť služby niektorej z nasledujúcich firiem:

Firmy, ktoré sa špecializujú na implementáciu prepojenia zvyčajne poskytujú komplexné služby s vybudovaním internetového obchodu (zabezpečenie domény, webhostingu, úpravu dizajnu, prepojenie so skladovým systémom, implementácia platobnej brány a iné).

Podpora a cena

Funkcia prepojenia OBERON-u s PrestaShopom je bezplatná. V prípade inštalácie, nastavenia a správy prepojenia PrestaShopu so systémom OBERON treťou stranou sú uvedené, prípadne aj ďalšie služby vrátane podpory spoplatnené podľa cenníka tretej strany. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

Ukážky implementácií internetového obchodu PrestaShop