Rezervačný formulár Beds24

Rezervačný formulár Beds24 predstavuje rezervačný formulár ubytovania (web booking engine), ktorý si používatelia manažéra rezervačných kanálov Beds24 môžu bezplatne (v rámci ceny licencie Beds24, t.j. bez akýchkoľvek ďalších nákladov) umiestniť na webovú stránku svojho ubytovacieho zariadenia. Rezervačný formulár je určený na prijímanie bezprovíznych rezervácií ubytovania priamo do Hotelovej recepcie systému OBERON.

Okrem rezervačného formulára je na stránku ubytovacieho zariadenia možné umiestniť aj rezervačný miniformulár, ktorý slúži na overenie dostupnosti ubytovania vo zvolenom termíne presmerovaním na rezervačný formulár.

Kým rezervačný miniformulár je optimalizovaný len pre CMS systém WordPress, rezervačný formulár je možné zriadiť aj na webovej stránke vytvorenej v inom CMS systéme. Pred nastavením oboch formulárov je však potrebné nastaviť prepojenie Beds24 s konkrétnym rezervačným portálom, resp. portálmi, a nastaviť komunikáciu medzi Beds24 a systémom OBERON.

Rezervačný formulár

  • Rezervačný formulár Beds24 je dostupný vo vašom účte v Beds24 v ponuke Settings/Booking Page.
  • V závislosti od nastavení je v rezervačnom formulári možné zobrazovať obsadenosť izieb ubytovacieho zariadenia.
  • Podľa cien nastavených v manažéri rezervačných kanálov sa v rezervačnom formulári zobrazuje automaticky vypočítaná cena za ubytovanie v závislosti od počtu nocí pobytu a počtu izieb.
  • Rezervačný formulár je možné prepojiť s platobnými systémami.
  • S rezervačným formulárom je možné prepojiť viacero ubytovacích zariadení.
  • Vzhľad a funkčnosť formulára je možné nastaviť podľa svojich požiadaviek.
  • Je dostupný v rôznych jazykových mutáciách a jeho inštalácia je jednoduchá.

Rezervačný miniformulár

Na fungovanie rezervačného formulára zriadenie rezervačného miniformulára nie je nutné. Rezervačný miniformulár sa však spravidla umiestňuje na úvodnej stránke ubytovacieho zariadenia a slúži na presmerovanie na rezervačný formulár pri overovaní dostupnosti klientom.

Implementácia rezervačného formulára Beds24

Implementáciu rezervačného formulára Beds24 vykonáva používateľ vo vlastnej réžii. K implementácii je podrobne spracovaná príslušná téma Pomocníka Rezervačný formulár Beds24.

Firma EXALOGIC ponúka spoplatnenú pomoc s implementáciou rezervačného formulára Beds24 spravidla formou vzdialenej pomoci. Viac informácií o službe získate v téme Pomoc s implementáciou Beds24.com.

Podpora a cena

Používanie formulára je po zakúpení licencie Beds24 bezplatné. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.