Rezervačný formulár Beds24.com

Rezervačný formulár Beds24.com je bonusom pre používateľov manažéra rezervačných kanálov Beds24.com, ktorí ho na webovej stránke svojho ubytovacieho zariadenia môžu umiestniť v rámci ceny licencie Beds24.com, t.j. bez akýchkoľvek ďalších nákladov. Navyše, rezervačný formulár slúži na prijímanie BEZPROVÍZNYCH on-line rezervácií ubytovania priamo z webovej stránky ubytovacieho zariadenia.

Okrem rezervačného formulára je na stránku ubytovacieho zariadenia možné umiestniť aj rezervačný miniformulár, ktorý slúži na overenie dostupnosti ubytovania vo zvolenom termíne presmerovaním na rezervačný formulár.

Kým rezervačný miniformulár  je optimalizovaný len pre CMS systém Wordpress, rezervačný formulár je možné zriadiť aj na webovej stránke vytvorenej v inom CMS systéme. Pred nastavením oboch formulárov je však potrebné nastaviť prepojenie Beds24.com s konkrétnym rezervačným portálom, resp. portálmi, a nastaviť komunikáciu medzi Beds24.com a OBERON-om.

Základné informácie

  • Rezervačný formulár Beds24.com je rezervačným formulárom dostupným vo vašom účte v Beds24.com v ponuke Settings/Booking Page.
  • V závislosti od nastavení je v rezervačnom formulári možné zobrazovať obsadenosť izieb ubytovacieho zariadenia.
  • Podľa cien nastavených v manažéri rezervačných kanálov sa v rezervačnom formulári zobrazuje automaticky vypočítaná cena za ubytovanie v závislosti od počtu nocí pobytu a počtu izieb.
  • Rezervačný formulár je možné prepojiť s platobnými systémami.
  • S rezervačným formulárom je možné prepojiť viacero ubytovacích zariadení.
  • Vzhľad a funkčnosť formulára je možné nastaviť podľa svojich požiadaviek.
  • Je dostupný v rôznych jazykových mutáciách a jeho inštalácia je jednoduchá.

Rezervačný miniformulár

Na fungovanie rezervačného formulára zriadenie rezervačného miniformulára nie je nutné. Rezervačný miniformulár sa však spravidla umiestňuje na úvodnej stránke ubytovacieho zariadenia a slúži na presmerovanie na rezervačný formulár pri overovaní dostupnosti klientom. Potrebné nastavenia sa vykonávajú vo vašom účte v Beds24.com. Tu je podľa vašich nastavení možné vygenerovať kód, ktorý si následne môžete skopírovať do vašej webovej stránky. Pri nastaveniach rezervačného miniformulára je pred vygenerovaním kódu nutné do poľa Redirect URL zadať adresu podstránky, na ktorej budete mať umiestnený rezervačný formulár.

Rezervačný formulár

Vzhľad rezervačného formulára si rovnako nastavíte vo vašom účte v Beds24.com. Tu je možné priradiť fotografie k ubytovaciemu zariadeniu, resp. k jednotlivými izbám, nastaviť usporiadanie rezervačného formulára, jazyk, farebné štýly, zadať popisy izieb atď. Následne je možné vygenerovať kód, ktorý je potrebné skopírovať do vašej webovej stránky.