Rezervačný formulár WordPress

Modul Hotelová recepcia systému OBERON podporuje priamu on-line rezerváciu izieb pomocou rezervačného formulára ubytovania (web booking engine) na webovej stránke ubytovacieho zariadenia. Rezervačný formulár umožňuje po vykonaní rezervácie hosťom na internetovej stránke automaticky zapísať rezerváciu ubytovania do evidencie rezervácií a ihneď ju zobraziť v grafickom prehľade izieb. Rezervovať je možné jednu, prípadne aj viac izieb, pričom je možné overiť stav voľných izieb aj s automatickým výpočtom ceny za ubytovanie.

OBERON - Hotel Reservation

Jedným zo spôsobov, ako zriadiť na webovej stránke ubytovacieho zariadenia rezervačný formulár ubytovania, je bezplatná inštalácia zásuvného modulu (plugin) OBERON - Hotel Reservation priamo do systému WordPress. Oproti iným možnostiam implementácie je tento spôsob najjednoduchší a prevádzka rezervačného formulára najbezpečnejšia.

Prepojenie s OBERON-om

Prepojenie formulára s modulom Hotelová recepcia systému OBERON sa realizuje pomocou webových služieb, t. j. on-line, čím sa výrazne minimalizuje riziko duplicitnej rezervácie (prebukovania).

Výhody on-line rezervačného formulára

 • Overenie dostupnosti voľných izieb vo vybranom termíne, čím poskytuje údaje o obsadenosti v danom termíne.
 • Rezervovať je možné tak typ izby, ako aj konkrétnu izbu.
 • Pri typoch izieb systém automaticky priradí najvhodnejšiu izbu (podľa obsadenosti a nadväznosti na iné pobyty).
 • Možnosť rezervácie viacerých izieb.
 • Pri skupinovej rezervácii presný rozpis osôb v izbách a vek detí.
 • On-line výpočet ceny za ubytovanie.
 • Rezervácia alebo dopyt sa automaticky zapíše do knihy rezervácií a zobrazí v grafickom prehľade izieb.
 • Viaceré jazykové mutácie.

Implementácia rezervačného formulára

Implementáciu rezervačného formulára vykonáva používateľ vo vlastnej réžii. Implementácia pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Zabezpečenie verejnej IP adresy u poskytovateľa internetu (ISP) - ubytovacie zariadenie (počítač s webovou službou) musí byť dostupný z vonkajšieho internetu.
 2. Konfigurácia lokálnej počítačovej siete - nastavenie presmerovania paketov zo smerovača (routera) na počítač s webovou službou (spravidla nastavuje správca lokálnej počítačovej siete).
 3. Konfigurácia rozhrania webovej služby - nastavuje sa automatická úloha vykonávaná programom OBERON Automation Center.
 4. Pridanie rezervačného formulára do webovej stránky - možno ho vykonať dvojakým spôsobom:
  • v ponuke Vzhľad - Widgety presuňte plugin OBERON – Hotel reservation do dostupných panelov,
  • vložte formulár do webovej stránky pomocou skráteného kódu (shortcode) [oberon_hotel_reservation].

K implementácii rezervačného formulára je podrobne spracovaná príslušná téma Pomocníka Rezervačný formulár ubytovania pre WordPress.

Podpora a cena

Používanie formulára je po zakúpení licencie na modul Hotelová recepcia bezplatné. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.