Prístupový systém HikCentral

Systém HikCentral predstavuje externý prístupový systém určený na identifikáciu osôb. V prepojení so systémom OBERON ho možno použiť na identifikáciu hostí zaevidovaných v knihe ubytovaných v module Hotelová recepcia. Systém HikCentral bráni vstupu neubytovaných osôb do ubytovacieho zariadenia a umožňuje tak ponechať jeho vstup bez kontroly personálu. Turniket je zároveň vybavený ochranou proti preskočeniu – v prípade neželanej udalosti automaticky odošle video a fotografiu zodpovednej osobe.

Prepojenie s OBERON-om

Systém HikCentral so systémom OBERON komunikuje na základe automatickej úlohy definovanej v programe OBERON Center. V rámci automatickej úlohy sa zo systému OBERON do systému HikCentral odosielajú údaje o osobách aktuálne zaevidovaných v knihe ubytovaných, ktoré sú platné v danom čase. Zo systému HikCentral sa údaje o ubytovaných osobách automaticky odstraňujú v posledný deň ubytovania (t. j. pri odchode) týchto osôb, a to v nastavenom čase po odchode (čas sa nastavuje v rámci automatickej úlohy v programe OBERON Center), alebo o 24:00 hod., ak čas odchodu zadaný nie je.

Identifikácia osôb

Identifikácia osôb v rámci prístupového systému HikCentral je založená na dvojstupňovej autentifikácii – priložení karty a tvárovom rozpoznávaní. Hosť, ktorý je zaevidovaný v knihe ubytovaných, pred vstupom do ubytovacieho zariadenia priloží k turniketu kartu a následne je na termináli vyzvaný, aby ukázal tvár. Ak sa snímok tváre zhoduje s údajmi na karte, systém hosťa vpustí do ubytovacieho zariadenia.

Implementácia systému

Na implementáciu systému HikCentral kontaktujte dodávateľa e-mailom alebo telefonicky.

Podpora a cena

Produkt je spoplatnený podľa cenníka dodávateľa. Podporu k produktu zabezpečuje jeho dodávateľ. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

All Security Group s. r. o.
E.P. Voljanského 1368/16
Zvolen 960 01

Tel.: +421 902 138 897
E-mail: cctv@allsecuritygroup.sk
www.allsecuritygroup.sk