Internetový obchod UNIobchod

Vďaka automatickým exportom/importom súborov vo formáte XML OBERON predstavuje systém otvorený na komunikáciu s ktorýmkoľvek e-shopovým riešením. To využila spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o. a so systémom OBERON prepojila svoj produkt UNIobchod. Prepojením OBERON-u s UNIobchod systémom je možné jednoducho meniť údaje naraz v OBERON-e a e-shope.

Prepojenie s OBERON-om

Internetový obchod UNIobchod je prepojený s OBERON-om na báze základného (obecného) formátu XML na výmenu údajov. Základný (obecný) off-line internetový obchod predstavuje v systéme OBERON predvolený formát XML/CSV na výmenu údajov určený na prepojenie OBERON-u s externými e-shopovými riešeniami.

O off-line pripojení k internetovému obchodu hovoríme vtedy, keď OBERON komunikuje s internetovým obchodom len nepriamo, a to pomocou exportov a importov súborov. Komunikácia s internetovým obchodom je obsiahnutá v programe OBERON Center - umožňuje prenos údajov medzi OBERON-om a internetovým obchodom, a to vo formátoch XML alebo CSV. Prenos exportovaných alebo importovaných údajov je najjednoduchší pomocou internetu - FTP pripojenia. V odôvodnených prípadoch je možné použiť aj pevný či vymeniteľný disk počítača.

Možnosti prenosu údajov

Na základe prepojenia so systémom OBERON je možné prenášať:

  • všetky alebo len zmenené skladové karty (produkty) z OBERON-u do UNIobchodu,
  • celé skladové karty, prípadne bez obrázkov alebo len ceny a množstvá z OBERON-u do UNIobchodu,
  • obrázky, varianty, parametre a kategórie skladových kariet z OBERON-u do UNIobchodu,
  • prijaté objednávky z UNIobchodu do OBERON-u.

Implementácia e-shopu

Na zriadenie internetového obchodu UNIobchod kontaktujte tvorcu e-shopu e-mailom alebo telefonicky, prípadne odošlite kontaktný formulár z jeho webovej stránky.

Podpora a cena

Zriadenie internetového obchodu je spoplatnené podľa cenníka tvorcu e-shopu, ktorý k internetovému obchodu poskytuje aj podporu.

WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2a
960 01 Zvolen

Tel: +421 45 222 1111, +421 905 427 185
E-mail: info@webygroup.sk
www.uniobchod.sk