OBERON Connector

Redakčný systém WordPress, ktorý je určený na tvorbu webových stránok, umožňuje inštaláciu pluginu WooCommerce, ktorý systému WordPress pridáva funkcionalitu e-shopu.

WooCommerce predstavuje open-source e-commerce plugin pre WordPress, ktorý je vhodný tak pre malé, ako aj väčšie on-line internetové obchody, ktoré používajú redakčný systém WordPress. Od svojho vytvorenia v roku 2011 sa rýchlo stal populárnym nielen vďaka jednoduchosti inštalácie a prispôsobiteľnosti, ale aj vďaka tomu, že základná platforma a funkcionality sú dostupné bezplatne.

E-shop vytvorený na základe inštalácie pluginu WooCommerce do WordPressu je ďalej možné prepojiť s inými internými alebo externými systémami.

Prepojenie s OBERON-om

Jedným zo spôsobov prepojenia WooCommerce e-shopu so systémom OBERON je použitie pluginu OBERON Connector.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom OBERON Connector

  • Synchronizácia objednávok v smere z e-shopu do OBERON-u.
  • Automatické vytvorenie výdajky ku faktúre pri manuálnom exporte faktúry.
  • Synchronizácia skladových zásob v smere z OBERON-u do e-shopu.
  • Synchronizácia cien produktov v smere z OBERON-u do e-shopu.
  • Automatické založenie skladovej karty pri automatickom importe novej objednávky z e-shopu do OBERON-u.
  • Manuálny hromadný export faktúr podľa výberu z e-shopu do OBERON-u.
Informácie o cenách platné k 04/2022

Ďalšie služby

Dodávateľ v rámci svojich služieb ďalej ponúka inštaláciu a nastavenie konektora na existujúcom serveri klienta a nastavenie v e-shope a jednorazový import produktov s vytvorením skladových kariet v určenom formáte, napr. MS Excel. Súčasťou ponuky je aj stála aktualizácia a podpora konektora pri zmene verzie e-shopu alebo systému OBERON, ako aj možnosť objednať si úpravy nad rámec existujúceho riešeniaOBERON Connector na mieru.

Implementácia e-shopu

Na implementáciu internetového obchodu kontaktujte poskytovateľa služby prostredníctvom kontaktného formulára na jeho webovej stránke.

Podpora a cena

Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa a je dostupná v dvoch základných balíkoch – Mini v cene 300 € s DPH a Komplet v cene 420 € s DPH (platné k 04/2022). V cene pluginu sú zahrnuté aktualizácie na 1 rok a aktualizácie na ďalšie roky za zvýhodnenú cenu. Kompletné obchodné podmienky a ceny nájdete na stránke dodávateľa. Podporu zabezpečuje dodávateľ.

TTS spol. s r.o.
Skliarovo 373
962 12 Detva