WooConn (OBERON Connector)

Redakčný systém WordPress, ktorý je určený na tvorbu webových stránok, umožňuje inštaláciu pluginu WooCommerce, ktorý systému WordPress pridáva funkcionalitu e-shopu.

WooCommerce predstavuje open-source e-commerce plugin pre WordPress, ktorý je vhodný tak pre malé, ako aj väčšie on-line internetové obchody, ktoré používajú redakčný systém WordPress. Od svojho vytvorenia v roku 2011 sa rýchlo stal populárnym nielen vďaka jednoduchosti inštalácie a prispôsobiteľnosti, ale aj vďaka tomu, že základná platforma a funkcionality sú dostupné bezplatne.

E-shop vytvorený na základe inštalácie pluginu WooCommerce do WordPressu je ďalej možné prepojiť s inými internými alebo externými systémami.

Prepojenie s OBERON-om

Jedným zo spôsobov prepojenia e-shopu WooCommerce so systémom OBERON je použitie pluginu WooCommerce OBERON Connector.

WooCommerce OBERON Connector

WooCommerce OBERON Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi e-shopom WooCommerce vo WordPresse a účtovným systémom OBERON. Jednosmerne z e-shopu WooCommerce do OBERON-u sa exportujú údaje o zákazníkoch a objednávkach. Opačným smerom sa importujú údaje o produktoch a kategóriách. Správa objednávok prebieha na strane OBERON-u.

Plugin WooCommerce OBERON Connector je možné zakúpiť na webovej stránke: www.wooconn.sk/plugin/woocommerce-oberon-connector.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce OBERON Connector

  • Prenos zákazníkov z e-shopu WooCommerce do OBERON-u.
  • Prenos objednávok z e-shopu WooCommerce do OBERON-u.
  • Prenos skladových kariet a kategórií z OBERON-u do e-shopu WooCommerce (názvy produktov, varianty, predajné ceny, stavy na sklade, popisy).
  • Automatický prepočet zahraničnej meny na základnú menu v OBERON-e podľa aktuálneho kurzu ECB.

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

Správa synchronizácie prebieha na strane programu OBERON Center prostredníctvom funkcie Automatické úlohy, kde je možné definovať rozsah synchronizácie a pravidelný časový interval alebo presný čas synchronizácie.

Informácie o cene platné k 04/2022

Synchronizácia dát

Všetky pravidelné prenosy dát je možné spúšťať aj jednorazovo, a to manuálne v programe OBERON Center.

  • Import všetkých produktov a kategórií z OBERON-u do e-shopu - existujúce produkty a kategórie sa v e-shope aktualizujú (názvy, ceny, skladové stavy, varianty), nové produkty sa naimportujú ako koncepty, aby ich bolo možné v e-shope upraviť a následne publikovať.
  • Export všetkých zákazníkov z e-shopu do OBERON-u - noví zákazníci sa pridajú do evidencie Obchodní partneri, existujúci sa aktualizujú. Export neprebieha samostatne, ale je súčasťou exportu objednávok z e-shopu do OBERON-u.
  • Export všetkých nových objednávok z e-shopu do OBERON-u - úspešne prenesenej objednávke sa priradí dátum a čas synchronizácie, ktorý sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky. Vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli.

Implementácia e-shopu

Podrobný návod inštalácie pluginu WooCommerce OBERON Connector, ako ja postup príslušných nastavení v programe OBERON Center sú dostupné na webovej stránke dodávateľa: www.wooconn.sk/plugin/woocommerce-oberon-connector. Tu sú k dispozícii aj prehľadné videnávody nielen na konfiguráciu, ale aj import produktov či export objednávok.

Podpora a cena

Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa. Základná cena pre 2 domény (subdomény) je 199 € s DPH (platné k 04/2022). V cene pluginu sú zahrnuté aktualizácie na 1 rok. Dodávateľ poskytuje aj možnosť objednať si rozšírenú technickú podporu. Aktuálne ceny nájdete na stránke dodávateľa. Podporu zabezpečuje dodávateľ.

Dalibor Tulis – Tulisweb
Business Center Polianky
Polianky 5
841 01 Bratislava

Tel.: +421 911 281 841
E-mail: info@wooconn.sk
www.wooconn.sk