Objednávka zariadenia

Formulár Objednávka zariadenia slúži na objednávku zariadení, ktoré firma EXALOGIC ponúka na predaj výhradne používateľom OBERON-u. Prehľad zariadení spolu s príslušnou cennou je k dispozícii v Cenníku - zariadenia.

Poznámka: V prípade záujmu o viaceré druhy zariadení (napr. čítačku dokladov a zároveň dochádzkový terminál), pre každý druh zariadenia odošlite formulár samostatne.

Účtovná jednotka
Kontaktná osoba
Zariadenie