Oznam pre používateľov multilicencie

Používateľom systému OBERON, ktorí majú záujem o multilicenciu pre podvojné alebo jednoduché účtovníctvo, oznamujeme, že sme v rámci pôvodnej ceny navýšili počet zápisov v účtovnom denníku na 10 000 a v peňažnom denníku na 5 000.

To znamená, že cena za multilicenciu zostala rovnaká, navýšili sa len uvedené počty zápisov. Uvedená zmena je platná od 11. 12. 2023 a vzťahuje sa aj na účtovný rok 2023. Ostatné časti cenníka zostávajú bezo zmeny.

Pripomíname, že multilicencia predstavuje špeciálny typ licencie, ktorý je určený pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu pre neobmedzené množstvo menších firiem. Limity, ktoré v rámci multilicencie pre účtovníctvo ostali (10 000 zápisov v účtovnom denníku a 5 000 zápisov v peňažnom denníku), sú určené pre naozaj veľké firmy, pri ktorých je už potrebné zakúpiť licenciu pre jednu firmu.

Obrázok č. 1: Multilicencia pre viaceré firmy – počet zápisov v účtovnom a peňažnom denníku

Dostupnosť zmeny

Zmena počtu zápisov v účtovnom denníku na 10 000, ako aj zmena počtu zápisov v peňažnom denníku na 5 000, sú dostupné od verzie OBERON-u December/2023.

Cenník – multilicencie

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB