Používate platobný terminál?

Mnohí používatelia Pokladnice OBERON spravidla používajú platobný terminál svojej banky. Doteraz však tento terminál nebol prepojený s OBERON-om, čo znamená, že sumu na zaplatenie musela obsluha pokladnice do terminálu zadať manuálne. To už najnovšie nebudú musieť robiť. OBERON odteraz podporuje prepojenie s platobnými terminálmi (niekedy označované aj ako POS terminály), to znamená, že suma na zaplatenie sa na termináli zobrazí automaticky.

Navyše, OBERON podporuje také platobné terminály, pre ktoré nie je dôležité, ktorej klientom banky je používateľ terminálu. Platobné terminály sú prepojené s medzinárodným zúčtovacím centrom, ktoré finančné prostriedky zaplatené platobnou kartou prepošle na účet prevádzky používajúcej terminál.

Platobný terminál a gastro karty

Platobný terminál je elektronické zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet. Je určený pre všetky obchody a prevádzky ako alternatívny spôsob úhrady. Platobný terminál číta domáce aj medzinárodné karty s magnetickým prúžkom, čipové a bezkontaktné karty. Druhy podporovaných typov kariet sa líšia v závislosti od poskytovateľa platobného terminálu, napr. môžu podporovať aj stravovacie (gastro) karty.

Klasické stravné lístky sa čoraz častejšie nahrádzajú elektronickými stravovacími kartami (gastro karty, stravovacie karty). Gastro karty umožňujú pohodlne a jednoducho platiť za jedlo a nápoje prostredníctvom POS terminálov, teda platba prebieha bez použitia klasických papierových stravných lístkov.

Podporované platobné terminály

Pod platobným terminálom si treba predstaviť zariadenie vo veľkosti kalkulačky (malý počítač), ktorý obsahuje softvér na komunikáciu s bankovým zúčtovacím centrom a pokladnicou. Pri posudzovaní, či pokladnica daný platobný terminál podporuje, nie je dôležitý typ (výrobca) zariadenia, ale softvér (komunikačný protokol), ktorý obsahuje.

Podporované platobné terminály:

 • FiskalPro dodávaný firmou A3soft
 • AxaPro dodávaný firmou Axasoft
POS terminál Výrobca Komunikačný protokol Banka
 FiskalPro Verifone FiskalPro akákoľvek
Axasoft Ingenico Axapro akákoľvek

Nákupná cena platobného terminálu a prevádzkové náklady (transakčné poplatky) sú predmetom samostatných zmlúv, ktoré uzatvára budúci používateľ s dodávateľom platobného terminálu – zazmluvneným zástupcom zúčtovacieho strediska.

Nastavenie platobného terminálu v OBERON-e

  1. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
  2. Stlačte tlačidlo Pridať. Následne zadajte:
   – Názov – pomenovanie zariadenia
   – Typ zariadenia – Platobný terminál
   – Model  – vyberte požadovaný model terminálu.

   Obrázok č. 1: Pridanie nového zariadenia – platobného terminálu v OBERON-e

  3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, zvoľte spôsob zapojenia (sériový port alebo protokol TCP/IP).
  4. Zadajte komunikačný port, prípadne IP adresu, číslo portu a stlačte tlačidlo Otestovať komunikáciu.
   Obrázok č. 2: Otestovanie komunikácie

Predaj na Pokladnici

Výhodou prepojenia pokladnice a platobného terminálu je v tom, že obsluha pokladnice nemusí zadávať uhrádzanú sumu manuálne (ako v prípade, keď terminál nie je prepojený s pokladnicou). Tým odpadá riziko zle zadanej platenej sumy. Na daňovom doklade z pokladnice sa taktiež tlačí info o vykonaní bankovej transakcie, takže zákazníkovi nie je potrebné dávať dva doklady (jeden štandardný bloček a druhý z platobného terminálu).

Obrázok č. 3: Pri predaji cez Pokladnicu OBERON stačí vybrať typ platby Platobná karta

Obrázok č. 4: Použitie platobnej karty

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Nový ASTON - príjemky, naskladnenie

Hotelová recepcia - balíky služieb

OBERON Automation Center

Implementácia API rozhrania pre Fio banku

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku