Podpora formou vzdialenej pomoci a GDPR

Nová legislatíva v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) General Data Protection Regulation, známa pod skratkou GDPR, sa dotýka aj poskytovania podpory k systému OBERON formou vzdialenej pomoci (prostredníctvom technológie Vzdialená pomoc, resp. softvéru Team Viewer). V súlade s nariadením od 25. mája 2018 používatelia OBERON-u budú môcť túto službu využívať už len na základe vopred uzatvorenej písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (používateľ žiadajúci podporu) a sprostredkovateľom (firma EXALOGIC, s. r. o.). Zákon ukladá, aby sprostredkovateľ konal podľa pokynov prevádzkovateľa. To znamená, že prevádzkovateľ je povinný v zmysle zákona mať vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu (smernicu) na činnosť, na ktorú bude sprostredkovateľ poverený, a to tak, aby sa naplnilo zákonné vymedzenie pojmu sprostredkovateľ podľa paragrafu 5, písmeno p): „Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“

Písomnú zmluvu sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní uzavrieť, resp. jej náležitosti obsiahnuť do inej zmluvy ešte pred začatím spracúvania osobných údajov, najneskôr však v deň začatia spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom.

V prípade, že podporu k systému OBERON formou vzdialenej pomoci nechcete využívať, uzatvorenie písomnej zmluvy nie je potrebné.

Obrázok č. 1: Sprievodca pripojením k vzdialenej pomoci

Ako uzavrieť písomnú zmluvu?

V súlade s vašou bezpečnostnou dokumentáciou (smernicou) nám zašlite text písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (vami) a sprostredkovateľom (firmou EXALOGIC, s. r. o.). V inom prípade môžete využiť nami navrhnutý text zmluvy – vtedy postupujte podľa nasledujúceho postupu:

  1. Stiahnite si návrh textu zmluvy a uložte ho do svojho počítača (aby ste mohli vyplniť zvýraznené polia a zmluvu elektronicky podpísať).
  2. V čl. I Zmluvné strany, v oddiele Prevádzkovateľ doplňte vaše informácie.
  3. Zmluvu elektronicky podpíšte a zašlite nám ju späť na adresu: obchod@exalogic.sk. Ak nepoužívate elektronický podpis, zmluvu si vytlačte v dvoch exemplároch, dole ju podpíšte, doplňte dátum a odošlite ju v dvoch vyhotoveniach poštou na našu adresu.
  4. Po doručení zmluvu podpíšeme a zašleme vám ju späť. Poskytovanie podpory prostredníctvom vzdialenej pomoci bude možné až po vašom prijatí podpísanej zmluvy.

Bližšie informácie nájdete na stránke O vzdialenej pomoci.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Evidencia zápočtov

Mobilný čašník LUKUL

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

ASTON - príjemky/výdajky

Registratúra

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close