Podpora formou vzdialenej pomoci a GDPR

Nová legislatíva v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) General Data Protection Regulation, známa pod skratkou GDPR, sa dotýka aj poskytovania podpory k systému OBERON formou vzdialenej pomoci (prostredníctvom technológie Vzdialená pomoc, resp. softvéru Team Viewer). V súlade s nariadením od 25. mája 2018 používatelia OBERON-u budú môcť túto službu využívať už len na základe vopred uzatvorenej písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (používateľ žiadajúci podporu) a sprostredkovateľom (firma EXALOGIC, s. r. o.). Zákon ukladá, aby sprostredkovateľ konal podľa pokynov prevádzkovateľa. To znamená, že prevádzkovateľ je povinný v zmysle zákona mať vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu (smernicu) na činnosť, na ktorú bude sprostredkovateľ poverený, a to tak, aby sa naplnilo zákonné vymedzenie pojmu sprostredkovateľ podľa paragrafu 5, písmeno p): „Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“

Písomnú zmluvu sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní uzavrieť, resp. jej náležitosti obsiahnuť do inej zmluvy ešte pred začatím spracúvania osobných údajov, najneskôr však v deň začatia spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom.

V prípade, že podporu k systému OBERON formou vzdialenej pomoci nechcete využívať, uzatvorenie písomnej zmluvy nie je potrebné.

Obrázok č. 1: Sprievodca pripojením k vzdialenej pomoci

Ako uzavrieť písomnú zmluvu?

V súlade s vašou bezpečnostnou dokumentáciou (smernicou) nám zašlite text písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (vami) a sprostredkovateľom (firmou EXALOGIC, s. r. o.). V inom prípade môžete využiť nami navrhnutý text zmluvy – vtedy postupujte podľa nasledujúceho postupu:

  1. Stiahnite si návrh textu zmluvy a uložte ho do svojho počítača (aby ste mohli vyplniť zvýraznené polia a zmluvu elektronicky podpísať).
  2. V čl. I Zmluvné strany, v oddiele Prevádzkovateľ doplňte vaše informácie.
  3. Zmluvu elektronicky podpíšte a zašlite nám ju späť na adresu: obchod@exalogic.sk. Ak nepoužívate elektronický podpis, zmluvu si vytlačte v dvoch exemplároch, dole ju podpíšte, doplňte dátum a odošlite ju v dvoch vyhotoveniach poštou na našu adresu.
  4. Po doručení zmluvu podpíšeme a zašleme vám ju späť. Poskytovanie podpory prostredníctvom vzdialenej pomoci bude možné až po vašom prijatí podpísanej zmluvy.

Bližšie informácie nájdete na stránke O vzdialenej pomoci.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB