UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Prechod na eKasu krok za krokom

Dňa 19.06.2019 Národná rada SR schválila novelu zákona o používaní ERP, podľa ktorej sa do 31. decembra 2019 nebudú pokutovať za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice tí podnikatelia, ktorí najneskôr do 30.06.2019 požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Jedným z hlavných dôvodov odkladu pokutovania bola skutočnosť, že trh nebol zásobený dostatočným množstvom online registračných pokladníc. Aj keď medzičasom začali na trhu pribúdať certifikované pokladničné riešenia, podľa aktuálnych štatistík na stránke finančnej správy bolo k 24.09.2019 k systému eKasa pripojených len 62 875 on-line registračných pokladníc, t. j. 26,2 % všetkých registračných pokladníc). Aj z tohto dôvodu sme pre našich používateľov pripravili podrobný návod, ako prechod na nový systém zvládnuť čo najjednoduchšie.

Postup prechodu na eKasu s OBERON-om

 1. Podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klientbolo potrebné urobiť do 30.06.2019. V prípade, že ste naším novým používateľom, na podanie žiadosti sa prihláste na portáli finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ) a vyberte časť Katalóg formulárov (ponuka Katalógy). Následne vyplňte a odošlite elektronický formulár Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient – v žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP).
  Poznámka: V prípade pridelenia kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) podnikateľ nesťahuje inicializačný balíček v rámci eKasa zóny. Prihlasovacie údaje spolu s kódom pokladnice sa doručujú podnikateľovi poštou do vlastných rúk spravidla do dvoch týždňov od podania žiadosti.
 2. Stiahnutie inicializačného balíčka (identifikačných a autentifikačných údajov) – ide o dáta uložené v súboroch, ktoré vydáva finančná správa (údaje o účtovnej jednotke, registračné číslo pokladnice, ako aj certifikát určený pre šifrovanie komunikácie pokladnice a finančnej správy). Po podaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient (podľa predchádzajúceho bodu) v OIZ na portáli finančnej správy pribudne odkaz na eKasa zónu podnikateľa, v ktorej si stiahnite inicializačný balíček:
  – v eKasa zóne nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktorým finančná správa pridelila na základe žiadosti kód pokladnice eKasa klient – stiahnite si identifikačné údaje pokladnice na lokálne úložisko, napr. do svojho počítača,
  – prostredníctvom eKasa zóny požiadajte certifikačnú autoritu o pridelenie certifikátu, a to pre každú pokladnicu osobitne,
  – v žiadosti zadajte heslo, ktoré použijete pri nahrávaní autentifikačného balíčka do ORP – heslo nezabudnite!
  – po spracovaní požiadavky sa vám v systéme eKasa certifikát (autentifikačné údaje) zobrazí a môžete si ho stiahnuť na lokálne úložisko, napr. do svojho počítača.

  Obrázok č. 1: Osobná internetová zóna podnikateľa
 3. Zabezpečenie certifikovaného pokladničného riešenia – v súvislosti so zavedením systému eKasa sa každý podnikateľ evidujúci tržby musí v závislosti od svojej situácie rozhodnúť buď pre modifikáciu svojej súčasnej pokladnice, alebo kúpu novej pokladnice. Zoznam podporovaných pokladničných riešení je dispozícii v priebežne aktualizovanej tabuľke na stránke eKasa – aktuálne informácie. Upozorňujeme, že firma EXALOGIC nie je dodávateľom týchto eKasa riešení, prípadné žiadosti o ich dodanie je potrebné adresovať našim zmluvným partnerom.
 4. Pripojenie pokladnice k internetu a inštalácia zariadenia – aby pokladnica mohla komunikovať so systémom eKasa, je ju potrebné pripojiť do internetovej siete. Samotná inštalácia sa líši v závislosti od konkrétneho pokladničného riešenia. Podrobný postup inštalácie toho-ktorého podporovaného zariadenia nájdete v v príslušnej téme v Pomocníkovi OBERON. Novela zákona priniesla zrušenie servisných organizácií a ich povinností, preto po novom všetky nastavenia pokladníc môže vykonať ktokoľvek. Zodpovednosť za správne nastavenie a fungovanie eKasa zariadenia je však na strane podnikateľa. Z tohto dôvodu odporúčame vyberať si dodávateľov eKasa riešení veľmi starostlivo a vždy si vopred overiť rozsah prác a ponúkaných služieb.
 5. Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému eKasa – v prípade, že na predajnom mieste nie je dostupný internet (a nie je ho možné zaviesť), podnikateľ je bez zbytočného odkladu povinný podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému eKasa, a to ktorémukoľvek daňovému úradu. Túto skutočnosť však musí preukázať (napr. potvrdením od dodávateľa internetu). Žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný v osobnej internetovej zóne v časti Katalóg formulárov. Žiadosť je možné podať až po pridelení kódov pokladnice eKasa klient používanej na predajnom mieste.
Obrázok č. 2: Katalóg formulárov – Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému eKasa

Rozhodnutie daňového úradu – na základe podanej žiadosti daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom podnikateľovi umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému eKasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku pokladnice. V praxi to znamená, že podnikateľ bude musieť vziať na nejaký čas registračnú pokladnicu na miesto, kde je k dispozícii internetové pripojenie. To bude potrebné už aj na samom začiatku – registračnú pokladnicu si bude musieť zinicializovať rovnako, ako podnikateľ s dostupným internetovým signálom. Pre túto skupinu podnikateľov sú preto vhodnejšie menšie mobilné pokladnice.

Našim používateľom dávame do pozornosti aj návod na pripojenie na eKasu a návod na stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov na webovej stránke finančnej správy.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB