Priama tlač na bonovacej tlačiarni

V systéme OBERON je problematika objednávania jedál a nápojov v gastroprevádzkach z Pokladnice OBERON prevádzkovanej v reštauračnom režime, prípadne z aplikácie LUKUL – nielen mobilný čašník štandardne riešená pomocou bonovacích tlačiarní, resp. bonovacích monitorov. V prípade bonovacích tlačiarní vo verzii OBERON-u Október/2021 pribudla novinka – tzv. priama tlač. Čo táto funkcia znamená, čo je jej prínosom a aké nastavenia v OBERON-e vyžaduje, na tieto i ďalšie otázky nájdete odpovede v tomto článku.

Čo znamená priama tlač?

Priama tlač na bonovacej tlačiarni v systéme OBERON predstavuje spôsob tlače objednávok jedál/nápojov, pri ktorom systém OBERON, resp. aplikácia LUKUL komunikuje s bonovacou tlačiarňou priamo (bez Správcu tlače systému Windows). Možnosť priamej tlače je v OBERON-e dostupná v textovom režime pri použití modelu EPSON TM – x, pri ktorom sa na tlač používa tlačiareň EPSON TM – x (alebo iná s ňou kompatibilná tlačiareň, konkrétny typ je potrebné overiť u výrobcu), pričom už naformátovaný formát objednávky nie je možné ďalej upravovať.

Obrázok č. 1: Výber modelu EPSON TM – x vo formulári Zariadenia

Dva spôsoby komunikácie

Pri priamej tlači sú k dispozícii dva spôsoby komunikácie. Pri prvej možnosti sa zariadenie pripája prostredníctvom (virtuálneho) sériového portu, v druhom prípade komunikuje prostredníctvom protokolu TCP/IP. V závislosti od toho je potrebné pri inštalácii zariadenia (pozri postup nižšie) vybrať možnosť Priama tlač (serial port), resp. Priama tlač (ethernet).

Obrázok č. 2: Priama tlač (serial port) a Priama tlač (ethernet)

Výhody priamej tlače

Pri priamej tlači sa obchádza tlačový front systému Windows, dôsledkom čoho je tlač spoľahlivejšia (tlačová úloha sa nezasekne v tlačovom fronte). Výhodou použitia priamej tlače zároveň je, že sa pri jej použití testuje pripravenosť tlačiarne. V prípade, že tlačiareň nie je pripravená (z dôvodu, že je vypnutá, chýba v nej papier a pod.), sa zobrazí dialógové okno s upozornením, a to tak v Pokladnici OBERON ako aj v aplikácii LUKUL. V prípade problémov s tlačou je tak obsluha upovedomená, že sa objednávka v kuchyni, resp. bare nevytlačila.

Obrázok č. 3: Upozornenie v Pokladnici OBERON
Obrázok č. 4: Upozornenia v aplikácii LUKUL pre nedostupnosť tlačiarne (1) a pre nedostatok papiera (2), neodoslaná objednávka po chybovom hlásení (3) a jej dodatočné vytlačenie (4)

Postup inštalácie

 1. Pripojte tlačiareň k počítaču prostredníctvom sériového, resp. USB portu alebo ju prostredníctvom rozhrania LAN (ethernet kábla) pripojte do lokálnej počítačovej siete (v tom prípade bude možné s tlačiarňou komunikovať z viacerých počítačov).
 2. Pri pripojení tlačiarne prostredníctvom rozhrania LAN, resp. sériového portu nie je nutné inštalovať ovládač tlačiarne. Pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB je potrebné v systéme Windows nainštalovať ovládač tlačiarne na vytvorenie virtuálneho sériového portu. Orezávanie papiera a počet znakov v riadku sú nastavené automaticky.
 3. Spustite program OBERON – Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 4. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
  Názov – pomenovanie zariadenia,
  Typ zariadeniaBonovacia tlačiareň,
  ModelEPSON TM – x.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. V rozbaľovacom zozname Tlačiareň vyberte v závislosti od spôsobu komunikácie možnosť Priama tlač (serial port), resp. Priama tlač (ethernet). Pri prvej možnosti sa zariadenie bude pripájať prostredníctvom (virtuálneho) sériového portu, v druhom prípade bude komunikovať prostredníctvom protokolu TCP/IP. Nastavte ďalšie potrebné parametre.
 6. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 7. Stlačením tlačidla Otestovať tlač môžete overiť správnosť inštalácie a funkčnosť pripojenej tlačiarne.
 8. Po úspešnom otestovaní tlače je inštalácia bonovacej tlačiarne ukončená.
Obrázok č. 5: Vytlačená objednávka

Tip na záver

Ak sa objednávky prestanú tlačiť v dôsledku nefunkčnosti tlačiarne (pri jej poškodení a pod.), je možné danú bonovaciu tlačiareň na Pokladnici OBERON zakázať (tlačidlo Ďalšie možnosti, Dočasné pozastavenie tlače na bonovacej tlačiarni). To umožní zaevidovať a vytlačiť pokladničný doklad aj s neodoslanými položkami (tieto položky sa budú považovať za odoslané). Štandardne sa funkcia používa napr. v prípade mimosezóny a nižšej návštevnosti, keď je možné z dôvodu šetrenia papierových roliek tlač objednávok na bonovacej tlačiarni dočasne pozastaviť.

Viac informácií získate v Pomocníkovi OBERON v téme Priama tlač na bonovacej tlačiarni.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť