Príjem/výdaj tovaru v baleniach

Od verzie Január/2022 bola v systéme OBERON upravená práca s alternatívnymi mernými jednotkami na skladovej karte. Pôvodne bolo možné použiť jednu mernú jednotku pre príjem a jednu pre výdaj. Po novom bude možné na karte zadať aj viac alternatívnych merných jednotiek. V rámci toho bola prepracovaná aj možnosť prijímať a vydávať tovar do/zo skladu v celých baleniach, a to vratných aj nevratných (napr. fľaškové pivo v prepravkách, kartóny mlieka v plastovej fólii, šalovacie tvárnice na paletách a pod.). Čo táto novinka znamená, pre koho je určená a aké benefity môže používateľom OBERON-u priniesť – na tieto aj ďalšie otázky sa pokúša odpovedať nasledujúci článok.

O čo ide?

Novinka znamená, že účtovné jednotky používajúce systém OBERON môžu od aktuálnej verzie programu prijímať, resp. vydávať tovar aj vo väčších baleniach, ako je základná merná jednotka na danej skladovej karte, omnoho komfortnejšie. Napr. pri fľaškovom pive je možné prijímať/vydávať tovar na prepravky alebo pri cemente na palety. V prípade vratných balení (prepravky, palety a pod.) je možné zároveň nastaviť, aby sa skladová položka vratného balenia (napr. Balenie – prepravka (pivo)) automaticky vložila do dokladu (príjemky, výdajky) v príslušnom počte. Samozrejmosťou je automatické vloženie viazanej položky – napr. vratnej pivovej fľaše.

Obrázok č. 1: Nastavenia mernej jednotky a alternatívnej mernej jednotky pre príjem/výdaj v baleniach

V praxi to znamená, že ak v závislosti od nastavení vložíme do príjemky/výdajky fľaškové pivá v počte 2 prepraviek (pozri Obrázok č. 2), do dokladu sa automaticky vloží 40 fliaš piva spolu so 40 vratnými obalmi (napr. Pivová fľaša). Zároveň sa do dokladu automaticky vloží aj skladová položka prepravky (napr. Balenie – prepravka (pivo)) v príslušnom počte (Obrázok č. 3).

Obrázok č. 2: Výber alternatívnej mernej jednotky balenia

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou spomedzi používateľov OBERON-u, ktorá môže využiť túto novú funkciu, sú predovšetkým obchodné prevádzky, ktoré chcú prijímať, resp. vydávať tovar vo väčších baleniach, a to buď vratných alebo nevratných. Typickým príkladom sú prevádzky, ktoré nakupujú nápoje v prepravkách, ale predávajú ich aj na fľaše, prípadne prijímajú mlieko, múku, cukor, cement, tehly tvárnice a ďalší tovar balený po viacerých kusoch a predávajú ho na rovnaké balenia alebo aj jednotlivé kusy.

Obrázok č. 3: Položka vložená do výdajky spolu s balením a vratným obalom

Potrebné nastavenia

V prípade vratného balenia predpokladom uvedeného prijímania/vydávania tovaru je evidencia skladovej karty daného balenia – napr. Balenie – prepravka (pivo). Táto karta musí mať nastavený typ karty Vratný obal a cenu.

Obrázok č. 4: Nastavenia skladovej karty Balenie – prepravka (pivo)

V ďalšom kroku je potrebné vykonať príslušné nastavenia vo formulári Alternatívna merná jednotka (balenie) na skladovej karte daného tovaru. Napr. pri fľaškovom pive Zlatý bažant svetlé 12 %, 0,5 l fl evidovanom vo fľašiach (fl) sa nastaví alternatívna MJ na prepravky (prep) a koeficient prepočtu množstva na 20 (1 prepravka obsahuje 20 fliaš piva). Následne sa v poli Balenie (číslo skladovej karty) zadá číslo skladovej karty balenia – napr. Balenie – prepravka (pivo) a určí sa spôsob práce s balením. Napokon je možné nastaviť prepočet predajnej ceny podľa balenia, t. j. nastaviť koeficient prepočtu ceny za balenie danej skladovej položky. Tým je možné nastaviť zvýhodnenú cenu za balenie.

Obrázok č. 5: Nastavenia vo formulári Alternatívna merná jednotka (balenie)

Spôsob práce s balením

Systém OBERON ponúka tri spôsoby práce s balením. Tie určujú, za akých podmienok sa balenie vloží do dokladu k položke automaticky, prípadne, či ho bude potrebné vkladať manuálne:

  • Balenie do dokladu pridať manuálne – balenie sa pri predaji položky nevkladá do dokladu zakaždým automaticky, ale je ho potrebné pridať manuálne, napr. prepravka. Tento spôsob je vhodné použiť pri type prevádzky, ktorá kombinuje predaj piva s prepravkou a bez prepravky (typicky maloobchod).
  • Balenie vložiť do dokladu vždy (len plné balenie) – balenie sa pri predaji položky automaticky vloží do dokladu vždy, keď je plné, napr. pri predaji 22 fľaškových pív sa do dokladu vloží len 1 balenie (plná prepravka obsahuje 20 pív). Pri predaji 10 fľaškových pív sa do dokladu nevloží žiadna prepravka.
  • Balenie vložiť do obalu vždy (aj čiastočné balenie) – balenie sa pri predaji položky automaticky vloží do dokladu v takom počte, aby všetky predávané položky boli v balení, napr. pri predaji 10 fľaškových pív sa do dokladu automaticky vloží aj 1 prepravka. Pri predaji 22 fľaškových pív sa do dokladu automaticky vložia 2 prepravky (prvá prepravka pre 20 fliaš, druhá prepravka pre 2 fľaše).

Zvýhodnená predajná cena

Program zároveň ponúka aj možnosť prepočtu predajnej ceny podľa balenia. Nastavenie umožňuje nastaviť koeficient prepočtu ceny za balenie danej skladovej položky. Tým je možné nastaviť zvýhodnenú cenu za balenie. Napr. pri koeficiente 0,95 a predajnej cene 2 € za pivo bude cena za prepravku piva 38 € (nie 40 €).

Podrobný príklad nastavenia príjmu/výdaja tovaru v baleniach je k dispozícii v Pomocníkovi OBERON. Konkrétne ide príklad príjmu/výdaja fľaškového piva v prepravkách.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB