Home Art – ako zvládnuť široký sortiment

ref_HomeArt_Logo_post Predajňa bytových doplnkov v košickej Optime je otvorená od roku 2005 a od samého začiatku používa systém OBERON. Veľké množstvo tovaru v limitovaných edíciách, sezónne sety, ako aj rôznorodý charakter sortimentu by nebolo možné zvládnuť bez pokročilej evidencie. Pri označovaní a identifikovaní tovaru je podstatné, aby nedochádzalo k nechceným a náhodným zámenám – rovnako pri príjme, ako aj pri výdaji tovaru.

 

Michaela Tronková, konateľka:
„Za roky existencie predajne sa niekoľkokrát zmenili zákony – prechod na euro, fiškalizácia, označovanie tovarov… Všetky tieto zmeny sme zvládli bez nutnosti meniť pokladňu, vymenila sa len tlačiareň. V prípade výmeny počítača za novší sme nemuseli ani zatvoriť predajňu, technik nám ho vymenil za plnej prevádzky.“

Prínosy OBERON-u pre Home Art:

1. Rýchle fulltextové vyhľadávanie vo viac ako 21 tis. skladových položkách. „Pri označovaní tovaru nie sme viazaní žiadnym vopred daným systémom – pri niektorom tovare používame označenie zhodné s označením výrobcu, pri iných čiarové kódy a pri niektorých sme zvolili vlastné. Akokoľvek je však tovar označený, pomocou snímača čiarových kódov alebo naťukaním niekoľkých znakov sa vždy dostaneme k správnej položke.“

2. Tlač etikiet a cenoviek priamo z prostredia programu. „Pri tovaroch, ktoré označujeme vlastnými etiketami, nám program umožňuje už pri zadaní príjemky tovaru vytlačiť etikety na označenie, pričom sa vytlačí presný počet podľa prijatého množstva, čím sa overí aj prevzatie.“

3. Mzdy priamo v OBERON-e.Prítomnosť miezd priamo v OBERON-e nám umožňuje prístup k zamestnaneckým potvrdeniam a tlačivám pre našich kolegov operatívne kedykoľvek je to potrebné. S nutnosťou vydať potvrdenie tak nemusíme obťažovať účtovníčku.“

EXALOGIC, 01/2017