SEPA – dôležité zmeny od 1. februára 2016

Post_sepa_100Na platobnom príkaze v mene euro sa od 1. februára uvádza číslo účtu iba vo formáte IBAN (International Bank Account Number), ktoré je jednoznačným identifikátorom odosielateľa platby, ako aj príjemcu platby.

IBAN vydaný poskytovateľom platobných služieb (napr. bankou) v SR má vždy 24 pozícií. Každé číslo účtu v tvare IBAN začína dvojmiestnym kódom krajiny (SK), nasledujú dve kontrolné číslice, ktoré slúžia k overeniu správnosti čísla účtu. Zvyšných  20 pozícií  nám určuje kód banky (4 miesta), predčíslie účtu (6 miest) a číslo účtu (10 miest). V prípade IBAN-u prichádza k rozšíreniu čísla účtu iba o 4 pozície v porovnaní s domácim číslom účtu.

Čísla účtov pri už existujúcich trvalých príkazoch a inkasách zadaných pred februárom 2016 nie je potrebné meniť. Poskytovatelia platobných služieb vykonali konverziu účtov na IBAN automaticky.

Post_iban_zmena

Obr.: štruktúra IBAN účtu

Vzťah právnická osoba – banka

1. február 2016 prináša zmeny vo vzťahu právnická osoba – banka. Táto zmena sa týka zasielania platieb v súbore medzi právnickou osobou a jeho bankou v dohodnutom štandarde. Po 1.2. 2016 bude možné v tejto komunikácii využívať iba SEPA štandard, teda ISO 20022.

Prechodné obdobie (do 31.1.2016) je preto potrebné využiť na realizáciu potrebných zmien ako zabezpečiť aktualizáciu elektronickej služby, zabezpečiť v účtovnom systéme zmenu čísla účtu do tvaru IBAN.

Zdroj: nbs.sk

OBERON a zmeny v rámci SEPA

Vo verzii Február/2016 bol program OBERON upravený v súlade so zmenami v rámci SEPA platieb. Najdôležitejšie zmeny v programe OBERON – Agenda firmy sú:

  • predvolené zobrazovanie IBANčísla účtov sú zobrazované vo formáte IBAN na všetkých formulároch v evidenciách kde sa čísla účtu používajú.

  • starý formát čísla účtu – je zobrazovaný na formulároch len informatívne

  • povinné zadávanie SWIFT/BIC kódu – k účtu IBAN je potrebné zadávať aj kód SWIFT tzv. BIC kód banky (Bank Identifier Code).

  • v nastavení firmy v ponuke Firma/Vlastné bankové účty bol ako predvolený nastavený formát pre číslo účtu IBAN. Číslo účtu v starom formáte sa zobrazuje len informatívne.

  • Príkazy k úhradeupravené zobrazovanie čísla účtu v jednoduchých a hromadných príkazov k úhrade (ponuka Účtovníctvo/Príkazy k úhrade). Upravený bol aj Export príkazu do banky – do súboru elektronického príkazu k úhrade (v evidencii Príkazy k úhrade tlačidlo Možnosti/Exportovať príkaz do banky).

XML komunikácia s bankou – Príkazy k úhrade

Po 1.2. 2016 sú banky povinné pri komunikáci s klientom (príkazy k úhrade) využívať SEPA štandard (v OBERON SEPA Credit Transfer – [XML]), teda štandard ISO 20022. I keď daný formát OBERON podporoval už takmer 2 roky a napriek tomu, že vyhovuje tzv. XSD schéme, pri niektorých bankách sa vyskytovali problémy s akceptovaním daného súboru. Z tohoto dôvodu bol tento formát prispôsobený bankám ČSOB, VÚB a TATRA Banka.

Post_sepa_screen_prevod

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB