Správa údržby

Jednou z noviniek vo verzii systému OBERON Marec/2022 je okrem iného aj evidencia Správa údržby v module Hotelová recepcia. Podobne ako v prípade knihy Kalendár podujatí, o ktorej sme informovali v predchádzajúcom článku, ide o novú evidenciu, ktorá bola do systému OBERON zapracovaná, aby používateľom modulu Hotelová recepcia ešte viac uľahčila prevádzku ich ubytovacích zariadení.

Na čo je táto nová evidencia určená a ako môže pomôcť používateľom systému OBERON poskytujúcim ubytovanie a súvisiace služby – odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete v tomto krátkom článku.

O čo ide?

Nová evidencia Správa údržby (dostupná v ponuke Hotel) je určená na evidenciu a správu údržby ubytovacích jednotiek (izieb, ale i celých objektov, vybavenia izieb), rozšírených služieb, resp. priestorov (bazénov, wellness, sáun, reštauračných zariadení…) a ostatných súčastí ubytovacieho zariadenia (dverových zámkov, trezoru, vozidiel, športového náradia…).

Údržba sa môže vykonávať počas plnej prevádzky izieb (objektov) alebo mimo ich prevádzky (maľovanie, výmena kobercov, nábytku a pod.). V tom prípade možno dané izby (objekty) v konkrétom termíne (rozsahu dátumov) zablokovať, a tak neumožniť v danom termíne prijímať rezervácie ubytovania buď prostredníctvom manažéra rezervačných kanálov (Channel Manager), alebo rezervačného formulára na webovej stránke daného ubytovacieho zariadenia.

Obrázok č. 1: Evidencia Správa údržby

Informácia o údržbe izieb sa zobrazuje aj v grafickom prehľade izieb, a to vo forme obrázkov alebo farebného odlíšenia príslušných polí kalendára.

Obrázok č. 2: Informácie o údržbe v grafickom prehľade izieb

Definovanie predmetu údržby

Predmet údržby je možné definovať v knihe Správa údržby po stlačení tlačidla Nový. Otvorí sa formulár Predmet údržby, v ktorom vyberte druh správy údržby, názov predmetu údržby, dátum a prípadne aj čas začiatku a ukončenia údržby.

Podrobné informácie o jednotlivých nastaveniach sú dostupné v téme Formulár Predmet údržby.

Obrázok č. 3: Definovanie predmetu údržby

Druhy správy údržby

Systém OBERON obsahuje niektoré preddefinované druhy správy údržby, ktoré je možné ďalej upravovať, prípadne si definovať svoje vlastné. Ku každému druhu správy údržby je možné priradiť obrázok a farbu.

Obrázok č. 4: Preddefinovaný druh správy údržby Údržba izieb (mimo prevádzky)

Základné typy druhov správy údržby

Každý druh správy údržby sa priraďuje k jednému zo základných typov správy údržby:

  • Ubytovanie (izby) – ak sa daný druh správy údržby definuje pre údržbu izieb (objektov) a ich vybavenia,
  • Rozšírené služby (priestory) – ak sa daný druh správy údržby definuje pre služby (neizbové priestory), napr. bazény, wellness, reštauračné zariadenia…,
  • Ostatné – ak sa daný druh správy údržby definuje pre ostatné súčasti ubytovacieho zariadenia, napr. dverové zámky, trezor, vozidlá, športové náradie….

Ďalšie informácie získate v téme Správa údržby.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB