Správca doplnkov

Základné informácie

 • Správca doplnkov umožňuje systém OBERON rozšíriť o vlastnosti a funkcie, ktoré nie sú súčasťou štandardnej inštalácie. Doplnky môžu pochádzať od dodávateľa systému OBERON, ako aj od externých dodávateľov. Najčastejšie sa jedná o grafické štýly tlačových výstupov, súbory prekladu do iného jazyka, prípadne transformačné šablóny pre výmenu údajov medzi inými podnikovými systémami pomocou XML komunikácie.
 • Správca doplnkov jednoduchým a prehľadným spôsobom umožňuje vyhľadanie dostupných doplnkov a umožňuje ich automatizovanú inštaláciu do systému OBERON. Doplnky sú umiestnené na serveri dodávateľa programu. Z toho dôvodu pre využívanie správcu doplnkov je nutné mať počítač pripojený do siete internet.

Správca doplnkov

spravcadoplnkov_basic2

Najzaujímavejšie doplnky

 • ďalšie grafické štýly faktúr a iných dokladových tlačových výstupov (dodacie listy, výdajky, objednávky)
 • jazykové súbory pre preklad tlačových výstupov alebo programu
 • transformačná šablóna pre import údajov z XML (faktúr) z účtovného softvéru MoneyS3, MoneyS4, MoneyS5 (Cígler software)
 • transformačná šablóna pre import údajov z XML (faktúr) z účtovného softvéru Pohoda (Stormware)
 • transformačná šablóna pre XML komunikáciu s typom súboru ISDOC (Superfaktúra)
 • šablóna pre komunikáciu s PlanDECampagne
 • transformačná šablóna pre komunikáciu s BarIS (Kaso Technologies)
 • transformačné šablóny pre import údajov (faktúr) zo súborov CSV
 • import rôznych údajov (skladové karty, obchodní partneri) zo súboru Microsoft Excel
 • transformačnú šablónu pre export údajov z knihy pohľadávok do elektronického podacieho hárku Slovenskej pošty
 • doplnok na synchronizáciu (prepojenie) OBERON-u s Google Kalendárom
 • ovládače pre komunikáciu s internetovým obchodom PrestaShop