Spustenie Microsoft Access 97 Fix

Návod na spustenie Microsoft Access 97 Fix

  1. Uistite sa, že máte aktualizácie systému Windows povolené a posledné aktualizácie aj nainštalované.
  2. Stiahnite súbor s označením Microsoft Access 97 Fix.
  3. Súbor vo access97Fix.zip extrahujte (Obrázok č. 1 vľavo).
  4. Extrahovaný súbor RunMeAsAdministrator.bat spustite ako správca (Obrázok č. 2 vpravo).
Obrázok č. 1 Extrahovanie súboru access97Fix.zip a spustenie súboru RunMeAsAdministrator.bat (ako správca)