Video on-line kurzy zdarma - pracujte so softvérom OBERON - Agenda firmy čo najefektívnejšie.

Stretnutie zmluvných partnerov – Jún 2016

EXALOGIC opäť zorganizoval stretnutie pre zmluvných partnerov, ktorí zabezpečujú servis a podporu pre používateľov OBERON-u. Prezentovali sa horúce novinky v rámci posledných verzií programu a nových evidencií.