Tag Archives: finančný príspevok na stravovanie

Stravné lístky v. finančný príspevok

Dňa 01.03.2021 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá umožňuje zamestnancom vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie. V tejto súvislosti…
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.