Tag Archives: overenie bankových účtov

Fakturácia – tipy na prácu 1

Fakturácia v systéme OBERON nie je samostatným modulom, ale predstavuje prienik medzi modulmi Účtovníctvo a Skladová evidencia. V programe OBERON - Agenda firmy…
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.