Tag Archives: príspevok na rekreáciu

Príspevok na rekreáciu a OBERON

Dňa 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorou sa nepriamo novelizuje aj Zákonník práce. Vkladá sa doň nový § 152a, ktorý…
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.