Tag Archives: šablóny

Tipy na prácu s fakturáciou 1

Ako mohli používatelia OBERON-u postrehnúť, fakturácia v systéme OBERON nepredstavuje samostatný modul, ale je akýmsi prienikom medzi modulmi Účtovníctvo a Skladová evidencia. V…
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.