Tag Archives: účtovanie bankových výpisov

Spracúvajte bankové výpisy automaticky!

Medzi základné funkcie systému OBERON v rámci modulu Účtovníctvo štandardne patrilo Hromadné účtovanie bankových výpisov. Umožňovalo manuálny import položiek bankových výpisov vo forme…
Viac

oberon_woman_380

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.