Tipy a triky – Rozdelenie firmy na prevádzky

V prípade, že Vaša firma prevádzkuje viac pobočiek alebo vykonáva viac činností (zákaziek, projektov, atď) a potrebujete doklady za pobočku (zákazku, projekt …) evidovať každú so zvlášť číselným radom , môžete v OBERON-e vytvoriť tzv. Prevádzky. Prevádzky sú vnútropodnikové útvary (pobočky, strediská, pracoviská, závody, atď.). Pre firmu môžete vytvoriť ľubovolný počet prevádzok.

Ak máte firmu rozdelenú na prevádzky, je možné logicky  oddeliť  vystavovanie dokladov s vlastným číselným radom pre každú prevádzku. Takéto delenie má svoje výhody. Pre jednotlivé prevádzky sa napr. na faktúrach uvádzajú údaje ako logo, telefón a web podľa prevádzky, ktorá je pridelená pod prihláseného používateľa.

V čom sú hlavné výhody využitia prevádzok?

  • číslovanie faktúr a objednávok – umožňuje vytvoriť číselný rad pre každú prevádzku samostatne

  • filtrovanie faktúr – možnosť zobrazovať faktúry a ich sumáre za konkrétnu prevádzku

  • priradenie dokladov k prevádzkam – napríklad v Knihe pohľadávok

  • tlač dokladov – v hlavičke dokladu je tlačené logo prevádzky, adresa, telefónny kontakt

Nastavenie prevádzok vo firme

Vytvorenie prevádzky – prevádzky je možné vytvoriť a spravovať v položke Firma/Údaje o firme/Základné údaje/Prevádzka.

Posts_prevazdky_nastavenie_firma

Pridelenie prevádzky používateľovi – používateľovi je možné po prihlásení priamo nastaviť prevádzku (Servis/Používatelia/Používateľ XYZ/Záložka podrobnosti):

Posts_prevazdky_nastavenie_pouzivatel

  • vybrať prevádzku z číselníka Prevádzok – vždy sa používateľ prihlási pod túto prevádzku

  • použiť predvolenú – používateľa prihlási pod Prevádzku, ktorá má v číselníku príznak „Predvolená“

  • zvoliť po prihlásení – po prihlásení sa zobrazí zoznam Prevádzok a používateľ sa rozhodne do ktorej sa prihlási

Číselný rad prevádzok vo faktúrach a objednávkach

Číslovanie faktúr poľa prevádzky – ak si prajete, aby generovalo pre každú prevádzku rad čísel pre faktúry zvlášť, zaškrtnite túto možnosť v Servis/Nastavenia programu/Účtovníctvo/Záložka Fakturácia. V čísle faktúry tak bude uvedené za písmenami číslo Prevádzky VF napr. 16VF200001.

Posts_prevazdky_nastavenie_programu_cislovanie_faktur_podla_prevadzok

Číslovanie faktúr poľa prevádzky – podobným spôsobom ako pri faktúrach – zaškrtnite túto možnosť v Servis/Nastavenia programu/Sklad/Záložka Číslovanie dokladov.

Pridelenie prevádzky na doklad – ak firma vytvorené prevádzky a používateľ je do OBERON-u prihlásený pod konkrétnou prevádzkou, tak pri vytvorení dokladu sa táto prevádzka automaticky na doklad priradí.

Zmena prevádzky na doklade – pridelenú prevádzku je pri doklade možné kedykoľvek zmeniť. Pri Faktúre alebo Objednávke je to možné na záložke Firma.

Príklad faktúry, vystavenej na Prevádzku:

Posts_prevazdky_faktura

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB