Tipy a triky – Tlač Poznámky namiesto Názvu na pokladničný doklad

Vo verzii Júl/2016 bola do Pokladnice zapracovaná dlho očakávaná funkcia. OBERON pri tlači pokladničného dokladu umožňuje nahradiť názov položky na doklade za poznámku k položke (ak je zadaná). Týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, aký v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.

Napríklad ak zákazník požaduje presný názov položky podľa objednávky, avšak účtovná jednotka má v sklade iný (presnejší) názov. Skladová karta so zložitým názvom Microsoft Xbox One 1TB Without Kinect (Elite Edition) + Rainbow Six Siege môže byť na pokladničnom doklade vytlačený zjednodušene ako Xbox One 1TB.

Nastavenie

Zamieňanie Názvu položky dokladu za poznámku sa nastavuje vždy k danému typu platby. Preto je potrebné vytvoriť na Pokladnici nový typ platby. Typy platby sa nastavujú v položke Systém/Typy platieb / Definovať/ Nový. Po zadaní názvu typu platby je potrebné zaškrtnúť možnosť „Názov položky dokladu zamieňať za poznámku“.

Použitie na pokladnici

Ak doplníme  pri predaji položke na doklade Poznámku a použijeme Typ platby ktorý má v nastaveniach zaškrtnutú možnosť „Názov položky dokladu zamieňať za poznámku“, tak sa na pokladničný doklad miesto názvu položky vytlačí text z poľa Poznámka.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB