Verzia: Marec/2015

Dňa 17.03.2015 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2015. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2015.

OBERON

 • Bola upravená obnova údajov zo záložného súboru (len databáza Microsoft Access) – názov záložného súboru musí byť presne totožný s adresárom účtovnej jednotky, do ktorej sa robí obnova. Dôvodom je zabrániť nechcenému prepísaniu údajov pri obnove do nesprávnej účtovnej jednotky, ktoré môže dôjsť pri prenášaní údajov z firmy domov a naopak. Zároveň bola zjednodušená obnova údajov zo záložného média pri prenášaní na iný počítač – prvotný prenos je potrebné vykonať v sprievodcovi vytvorenia novej firmy, kde pribudla možnosť Obnova zo zálohy.
 • Do faktúry, výdajky, príjemky, objednávky a ďalších dokladových formulárov pribudla možnosť zadávať zľavu na položku alebo celý doklad priamo v EUR (pôvodne len v %).

Účtovníctvo

 • V účtovnom denníku v tlačových výstupoch Hlavná kniha – súhrnné obraty a Obraty na účtoch pribudla možnosť pri výpočte ignorovať účtovnú závierku – zostatky účtov po účtovnej závierke teda nebudú nulové.
 • Bol opravený tlačový výstup Otvorené pohľadávky k dátumu a Otvorené záväzky k dátumu – v niektorých prípadoch pri čiastočných úhradách nebola správne vypočítaná zostatková suma, ktorú zostáva uhradiť. Chyba sa nachádzala v programe len od verzie Marec/2015 /SP1.
 • V knihe investičného majetku bol upravený tlačový výstup Odpisy za účtovný rok, kde pri už odpísanom majetku boli doplnené údaje o kumulovanom odpise a vstupnej cene.
 • Bolo upravená účtovná závierka – pri použitých cudzích menách program v niektorých prípadoch uzatvoril účty s nesprávnou sumou. Problém sa prejavoval hlavne vtedy, ak boli počiatočné stavy vytvorené automaticky pôvodným programom Podvojné účtovníctvo.
 • V účtovnom denníku pribudli špeciálne filtre – Len cudzie meny a Bez cudzích mien.
 • Bola opravená chyba v účtovnej závierke (výsledovke) pre neziskové organizácie – v tlačovom výstupe neboli náklady a výnosy členené na nezdaňované a zdaňované.
 • Peňažný denník – záznamy vytvorené automaticky pre pomerné odpočítanie daňového základu v prípade úhrady pohľadávky alebo záväzku už nebudú považované za úhradu dokladu. Pri otvorení peňažného denníka priamo z knihy pohľadávok alebo záväzkov sa zobrazia úhrady daného dokladu a zároveň aj záznamy pre pomerné odpočítanie nákladov.
 • V účtovnom denníku bolo vylepšené triedenie záznamov počiatočných stavov a účtovnej závierky – záznamy účtovnej závierky sú v denníku zobrazované ako posledné účtovné zápisy.
 • Import bankových výpisov pre FIO – internetbanking [CSV] bol vylepšený – je podporované kódovanie UTF-8 a ANSI  (pôvodne len UTF-8).

Skladová evidencia

 • V objednávkach vydaných a aj prijatých pribudla možnosť kopírovať celú objednávku (aj s položkami) pomocou štandardného Ctrl+C a Ctrl+V.
 • V dokladových formulároch (faktúra, výdajka, objednávka) pribudla možnosť zadávať varianty pomocou snímača čiarových kódov.
 • Pri vytvorení výdajky typu prevodka pribudla možnosť v cieľovom sklade automaticky vytvoriť neexistujúce skladové karty aj s daným variantom (pôvodne sa varianty v cieľovom sklade automaticky nevytvárali).
 • V evidencii Skladové karty pribudol sprievodca Hromadne zameniť zložku výrobkov alebo receptúr – umožňuje hromadne zameniť v zložení výrobkov alebo receptúr jednu zložku za inú, napr. Syr tvrdý hromadne zameniť za Syr Parmezán.
 • Pribudla možnosť jednorazovo naimportovať produkty z internetového obchodu Prestashop do evidencie skladových kariet. Viac informácií je možné získať v téme Import skladových kariet z Prestashop-u.
 • V evidencii Skladové pohyby pribudli nasledovné tlačové výstupy:
  Skladové pohyby (colný sadzobník sumárne)
  Skladové pohyby (colný sadzobník podrobne)
  Skladové pohyby (skupiny obchodných partnerov)
 • Pre vernostný systém OBERON Basic (klient) pribudla na strane servera možnosť ukladať pokladničné doklady (pôvodne len transakcie). Pribudli ďalšie možnosti, napr. anonymizácia osobných údajov vlastníkov vernostných kariet – obsluha Pokladnice OBERON nemá prístup ku všetkým údajom vernostnej karty.
 • Bol upravený import obchodných partnerov zo súboru XLS (Microsoft Excel) – pribudla možnosť importovať aj údaje o zaradení obchodného partnera do skupín.

Pokladnica OBERON

 • Na dokladoch typu Vnútorné zúčtovanie pribudla možnosť tlače čísla skladovej karty alebo kódu položky.
 • Bolo upravené rozúčtovanie bločku na platidlá typu Ceniny, napr. stravné lístky – bol odstránený problém s ceninou, ktorá má zadanú hodnotu. Pribudla možnosť použiť v jednom doklade viac ako jednu ceninu s rôznou hodnotou s automatickým výpočtom ich počtu (napr. počtu stravných lístkov).
 • Pribudol formulár pre inventúru hotovosti – mincovka. Je dostupná priamo v Pokladnici OBERON, ak aj v ponuke Firma. Mincovku je možné vytlačiť na štandardnú tlačiareň, prípadne aj na fiškálnu tlačiareň, viac v téme Inventúra hotovosti (mincovka).
 • Pre fiškálnu tlačiareň Ditron Mira/ZIP bola upravená tlač dokladu s rozúčtovanými stravnými lístkami.
 • Bola zlepšená ergonómia pri rozúčtovaní otvreného účtu – po vybraní otvoreného účtu sa ako protiúčet automaticky nastaví Priamy predaj, po presunutí niektorých položiek a zavretí formulára pre presuny sa automaticky otvorí Priamy predaj s možnosťou okamžitého vyúčtovania (vytlačenia) dokladu.
 • V Pokladnici OBERON a na dokladových formulároch pri používaní snímača čiarových kódov pribudla podpora predaja skladových položiek s variantami, ktoré obsahujú viac rovnakých čiarových kódov (jeden čiarový kód je rovnaký pre viac variánt).
 • Bol upravený transport údajov v režime pre vzdialenú Pokladnicu OBERON – import pokladničných dokladov z pobočky na centrálu bol optimalizovaný.

Mzdy a personalistika

 • Bol upravený mesačný prehľad preddavkov pre finančnú správu, kde bolo upravené načítanie hodnoty pre sumu z ročného zúčtovania v prípadoch, keď zamestnávateľ nezohľadní výsledok ročného zúčtovania v mzde pracovníka. Sú to prípady, keď výsledok ročného zúčtovania je nižší ako 3 EUR.
 • Bol upravený export údajov vo formáte XML Ročného hlásenia na Finančnú správu do programu eDane.
 • Zdravotná poisťovňa Dôvera od pondelka 9.3.2015 prispôsobila formát a dáta mesačného výkazu podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Z uvedeného vyplýva aj aktualizácia exportu údajov mesačného výkazu do poisťovne Dôvera.
 • Bol upravený tlačový výstup Rekapitulácia – ročné zúčtovanie (zamestnanci), aby načítané údaje boli zobrazené podľa aktuálneho formátu ročného zúčtovania.
 • Bola opravená chyba v ročnom zúčtovaní dane zamestnancov, kde v prípade ak mal zamestnanec zúčtované príjmy aj od iných zamestnávateľov, nebolo možné ručne upraviť sumu úhrnu preddavkov na daň (riadok 14). V niektorých prípadoch to znemožnilo dokončiť ročné zúčtovanie dane zamestnanca.

Hotelová recepcia

 • Bol upravený tlačový výstup Prehľad upratovania izieb.
 • Na hotelovom účte bolo upravené zobrazovanie položiek so záporným množstvom (vrátenie tovaru), ktoré sa v zozname podobne ako na Pokladnici OBERON zobrazujú červenou farbou. Pri presunie položiek z Pokladnice OBERON na hotelový účet sa príznak zápornej položky (vrátenie tovaru alebo záporná položka) uloží aj na hotelový účet. Pôvodne sa príznak neukladal a preto nebolo možné rozlíšiť, či ide o zápornú položku alebo vrátenie tovaru.
 • Tlačový výstup Rezervácia je možné tlačiť priamo aj z grafického prehľadu izieb (pôvodne len z knihy rezervácií). Pribudol údaj o priradení konkrétnej osoby k izbe.
 • Kniha rezervácií – pribudol nový špeciálny vybraný filter Príchody dnes a novšie.
 • Na hotelovom účte pribudla možnosť priamo zadať obchodného partnera.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť