Virtuálna registračná pokladnica (VRP) na plný plyn!

vrp-appiconVo verzii August/2016 sme do OBERON-u implementovali prepojenie s VRP, kde spájame výhody „štátnej“ bezplatnej registračnej pokladnice a registračnej pokladnice v systéme OBERON.

Okrem nesporných výhod, ktoré VRP používateľom poskytuje, jej masovejšiemu rozšíreniu doteraz bránili niektoré jej nevýhody (nepodporuje platby platobnými kartami, nie je možné pripojiť snímač čiarových kódov, váhy, neposkytuje prehľad o prijatých denných tržbách, nepodporuje tlač na malú pokladničnú tlačiareň atď.). S príchodom tejto verzie systému OBERON však toto už neplatí …

Pre koho je „štátna“ VRP určená?

 • Virtuálnu registračnú pokladňu môžu používať podnikatelia za podmienok určené zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Po splnení podmienok v zákone si podnikateľ môže vybrať, či bude používať klasickú elektronickú registračnú pokladňu (ERP) alebo virtuálnu pokladňu VRP.
 • VRP doporučujeme používať v prevádzkach s nižšou kadenciou predaja, napr. ubytovacie zariadenia, veľkoobchody, špecializované predajne a podobne. Je ju možné používať všade tam, kde je stabilné internetové pripojenie a počet dokladov nie je ani v najlepšom predajnom mesiaci v roku viac ako 3000.

Ako to funguje ?

 • Po bezplatnom zriadení VRP na Finančnej správe sa v systéme OBERON nadefinuje VRP ako akékoľvek iné fiškálne zariadenie. Po zadaní mena a hesla, nastavení formátu tlače dokladu (A4, páska 80 alebo 57 mm) je možné začať ihneď predávať.
 • Predaj sa vykonáva priamo v Pokladnici OBERON, ktorá pri vytlačení daňového dokladu ihneď zasiela doklad na server Finančnej správy (do VRP). Pri tlači daňového dokladu sa najskôr doklad zašle na server Finančnej správy, ktorý potvrdí zaúčtovanie a vráti jednoznačný identifikátor dokladu (overovací kód) – následne sa vytlačí fiškálny daňový doklad.
 • V prípade ak dôjde k výpadku internetu, daňový doklad nie je možné vytlačiť – Pokladnica OBERON však umožňuje vytlačiť náhradný paragón.

Ukážka nastavenia a predaja pomocou OBERON-u a VRP

Aké hlavné výhody poskytuje VRP?

 • Bezplatné zriadenie cez registráciu na Finančnej správe.
 • Akékoľvek zmeny údajov o subjekte sú vo VRP bezplatné.
 • Žiadne povinné príslušenstvo (napr. displej).
 • Odpadá povinnosť umiestniť ju tak, aby na ňu zákazník videl.
 • Žiadne starosti s vedením kontrolných záznamov, archiváciou denných uzávierok a žurnálov či s vedením servisnej knihy k registračnej pokladnici (nepotrebuje pravidelný ročný servis).

Ďalšie výhody prepojenia VRP + OBERON

 • Uzávierkové výstupy nad rámec možností samotnej VRP (denná alebo prehľadová uzávierka, evidencia platidiel)
 • Komfortná správa a manažment tovarových položiek PLU.
 • Priame prepojenie so skladovou evidenciou (vyúčtovanie výdajky, doklad z objednávky, rozšírená cenotvorba).
 • Ľubovoľný typ nasadenia: veľkoobchod, maloobchod, reštauračný režim (vrátane otvorených účtov).
 • Používateľsky prívetivé a škálovateľné rozhranie (vrátane dotykových fast food systémov).
 • Široký výber pripojiteľných externých zariadení (čítačky čiarových kódov, váhy, vernostné systémy atď).

Podrobnejšie informácie o možnostiach a nastaveniach OBERON-u v spojení s VRP je možné získať v Pomocníkovi OBERON v téme Virtuálna registračná pokladnica.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB